Načítá se

Načítá se

Podmínky použití: Věrnostní program „Kaufland Card“

PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ PERSONALIZOVANÝCH NABÍDEK PRO ÚČASTNÍKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU KAUFLAND CARD

1. Rozsah a vztah k ostatním předpisům

Tyto podmínky upravují využívání personalizovaných nabídek a kupónů zákazníky, kteří jsou držiteli karty „Kaufland Card“ (dále jen "Věrnostní program Kaufland Card“ nebo „Služba Kaufland Card“).

Služba Kaufland Card je provozována společností Kaufland Česká republika v.o.s. (dále jen "Kaufland" nebo "My"), přičemž do poskytování Věrnostního programu Kaufland Card jsou zapojeny i jiné společnosti náležící do skupiny Kaufland (společně dále jen „společnost Kaufland“). Věrnostní program je určen spotřebitelům ("Uživatelé" nebo "Oni"), kteří jsou držiteli Kaufland Card a přejí si dostávat personalizované nabídky reklamních akcí přizpůsobené jejich nákupnímu chování a nákupní historii v obchodech Kaufland, tedy nabídky, které co nejvíce odpovídají jejich zájmům. Výhody Věrnostního programu jsou poskytovány za následujících podmínek.

 

2. Podmínky účasti

Registrace do Věrnostního programu Kaufland Card je možná pouze pro Uživatele staršího 18 let. Věrnostní program Kaufland Card je možné využívat pouze pro osobní účely. Komerční využití je vyloučeno. Personalizované reklamní nabídky jsou nedílnou součástí Věrnostního programu Kaufland Card a jsou k dispozici v mobilní aplikaci Kaufland – Akce a recepty Kaufland (dále jen „Aplikace Kaufland“) v sekci Kaufland Card, nebo v Uživatelském rozhraní na internetových stránkách kaufland.cz a/nebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland, anebo mohou být Uživateli zaslány způsobem, se kterým vyjádřil souhlas, tj. např. e-mailem, SMSkou, poštou apod.

Aby mohl Uživatel využívat personalizované reklamní nabídky, musí mít založený online účet v Aplikaci Kaufland pro Kaufland Card a musí vyslovit souhlas s podmínkami užívání a zásadami ochrany osobních údajů, a nebo musí být držitelem registrované fyzické karty Kaufland Card a vyslovit souhlas s podmínkami užívání a zasíláním personalizovaných nabídek prostřednictvím jím zvoleného komunikačního kanálu, a to v uživatelském rozhraní na webu kaufland.cz anebo na terminálu umístěném v obchodních domech Kaufland.

 

3. Účel služby

Abychom Vám mohli poskytnout výhody plynoucí z vlastnictví Kaufland Card a současně Vám mohli nabídnout co možná nejlépe individualizované nabídky, musíme Vás blíže poznat. V této souvislosti nejprve zjistíme, jaké výrobky, akce a služby by pro Vás mohly být zajímavé a relevantní. Díky tomu Vás budeme moci např. upozornit na slevové akce Vašich oblíbených výrobků, můžeme Vám nabídnout zvláštní cenové výhody a cíleně Vás informovat v rámci jednotlivých sortimentních akcí o atraktivních nabídkách. Z tohoto důvodu shromažďujeme, zpracováváme a používáme řadu osobních údajů týkajících se Vašeho nákupního chování (blíže viz. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card).

Ovšem i jiné shora uvedené údaje mohou napovědět o Vašich potencionálních produktových zájmech. Pro tyto účely zjišťujeme možnou souvislost mezi konkrétním osobním údajem či více osobními údaji a produktovými zájmy. Pro stanovení této souvislosti využíváme matematicko-statistické metody. Za tímto účelem jsou Vaše osobní údaje porovnávány s údaji jiných zákazníků. Na základě tohoto srovnání pak můžeme odvodit, jaké další výrobky a akce, o které projevili zájem jiní zákazníci se srovnatelnými zájmy, by mohly být zajímavé i pro Vás.


Účast ve Věrnostním programu Kaufland Card a zasílání personalizovaných reklamních nabídek prostřednictvím Aplikace Kaufland nebo prostřednictvím jiného komunikačního kanálu využívaného Uživatelem je zdarma. V rámci služby Kaufland Card může Uživatel podle svých potřeb a spotřebitelského chování využívat různé typy nabídek.

Prostřednictvím personalizovaných reklamních nabídek má Kaufland možnost, avšak nikoliv povinnost, přizpůsobit nabídky zájmům a preferencím konkrétního Uživatele.

 

4. Typy personalizovaných reklamních nabídek

Podoba, délka trvání a parametry personalizované reklamní nabídky a pravidla pro její využití se mohou lišit a jsou vždy podrobně uvedeny v popisu konkrétní akce. V závislosti na typu karty Kaufland Card, kterou Uživatel využívá (digitální karta Kaufland Card v mobilní aplikaci nebo fyzická karta Kaufland Card přirazená k digitálnímu účtu Uživatele v Aplikaci Kaufland a nebo fyzická karta Kaufland Card) se personalizované reklamní nabídky buď zobrazují v mobilní Aplikaci Kaufland nebo mohou být zasílány prostřednictvím komunikačního kanálu, se kterým vyslovil Uživatel souhlas, zejména pak na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland nebo v uživatelském rozhraní na webu kaufland.cz.

Každá personalizovaná reklamní nabídka má například stanovenou určitou dobu platnosti, která může být v rozmezí od jedné hodiny přes jeden den po několik dní, a může platit buď ve všech obchodech Kaufland v dané zemi nebo pouze ve vybraných obchodech dle rozhodnutí a oznámení společnosti Kaufland. Personalizované reklamní nabídky mohou být různého typu a zahrnují například: slevu na určitý produkt, slevu na určitou skupinu produktů, slevu na celkovou hodnotu nákupního košíku Uživatele atd.

Individuální reklamní nabídky mohou být zasílány různě často, případně nemusí být zasílány vůbec, a to mimo jiné v závislosti na profilu Uživatele, jeho nákupech a probíhajících marketingových kampaních Kaufland (např. uvedení nového produktu na trh, kampaně týkající se nepotravinového zboží, obecné marketingové kampaně atd.).

 

5. Využití personalizovaných reklamních nabídek

Pokud Uživatel během návštěvy obchodu Kaufland načte u pokladny Kaufland Card (digitální nebo fyzickou kartu a nebo fyzickou kartu přiřazenou k digitálnímu účtu Uživatele v Aplikaci Kaufland), společnost Kaufland nákup zaznamená a k příslušnému účtu Uživatele přiřadí celý obsah daňového dokladu – účtenky (tj. navštívený obchod, zakoupené produkty, počet kusů a hodnota každého produktu, použité slevy a kupóny, celková částka kupónu, datum a čas nákupu, celkem k zaplacení, informace o daních, body za nákupy, ušetřeno s Kaufland Card, číslo karty- zašifrované a způsob platby, tj. hotovostní či bezhotovostní). Účely přiřazení nákupu k účtu Uživatele jsou uvedeny výše. Účtenku bude možné sdílet s dalšími osobami a/nebo si jí stáhnout do telefonu. Účtenka bude viditelná v aplikaci Kaufland, bude přístupná pouze příslušnému zákazníkovi, který bude přihlášený do Kaufland Card systému.

Personalizované reklamní nabídky je možné zobrazit v sekci Kaufland Card v mobilní aplikaci Kaufland, nebo v uživatelském rozhraní na webu kaufland.cz a nebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland, nebo se o nich lze podle potřeby informovat prostřednictvím komunikačních kanálů, s jejichž použitím vyjádřil Uživatel souhlas.

V mobilní Kaufland Aplikaci, na webovém rozhraní kaufland.cz a nebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland, jsou personalizované reklamní nabídky k dispozici buď již v aktivované formě (dále jen „aktivované nabídky“) nebo ve formě neaktivních nabídek, které si Uživatel prostřednictvím tlačítka aktivovat/deaktivovat, sám aktivuje či deaktivuje (dále jen „neaktivní nabídky“). Pokud Uživatel u pokladny obchodu Kaufland načte kartu Kaufland Card uplatní se aktivované nabídky na jeho nákup automaticky.  U neaktivních nabídek si zvolí Uživatel aktivaci sám, až bude chtít tuto nabídku využít. Aktivací neaktivní nabídky se tato nabídka stává aktivovanou.

Bude-li při placení u pokladny načtena digitální anebo fyzická karta Kaufland Card a nebo fyzická karta Kaufland Card přiřazená k digitálnímu účtu v Kaufland Aplikaci, uplatní se všechny aktivované nabídky a neaktivní nabídky, u kterých Uživatel provedl jejich aktivaci.

 

6. Prostředky pro oznámení personalizovaných reklamních nabídek

Pokud Uživatel přijal Podmínky pro využívání personalizovaných nabídek pro účastníky Kaufland Card prostřednictvím mobilní aplikace Kaufland, zobrazí se mu personalizované reklamní nabídky v příslušné části mobilní aplikace Kaufland v sekci Kaufland Card.

Uživatelé, kteří vlastní fyzickou kartu Kaufland Card, budou získávat informace o svých personalizovaných reklamních nabídkách prostřednictvím komunikačního kanálu, s jehož používáním vyjádřili souhlas nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní na webu kaufland.cz nebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland.

 

7. Realizace Kaufland Card u partnerů

Podmínky pro realizaci:

1.     registrace ve věrnostním programu Kaufland Card,

2.     udělení souhlasu se zasíláním e-mailových nabídek,

3.     nákup v Kauflandu minimálně za 500 Kč v rámci jednoho nákupu v daném akčním týdnu (shodný termín s platností akčního letáku).

Postup:

V příslušném akčním týdnu obdrží Uživatel na zadaný e-mail partnerský Kaufland Card newsletter s tajnými kódy pro uplatnění u partnerů. Každý z těchto tajných kódů Uživatele opravňuje k jednorázovému čerpání nabízené výhody u daného partnera. Doba platnosti kódu je specifikována u každé nabídky zvlášť. V každém týdnu může Uživatel obdržet až několik tajných kódů. Je možné např. za čtyři týdny nasbírat čtyři kódy a pak je uplatnit všechny v jednom týdnu. Partner si vyhrazuje právo, že slevy z jednotlivých tajných kódů ale nelze v rámci jednoho nákupu kombinovat/kumulovat. Při nákupu u partnera se Uživatel prokáže příslušným tajným kódem z e-mailu nebo aplikace. Kamenný obchod: Při návštěvě partnerského obchodu předloží Uživatel svojí Kaufland Card (plastovou kartu nebo kartu v aplikaci Kaufland) nebo tajný kód z e-mailového newsletteru nebo tajný kód z aplikace Kaufland. Poté od partnera Uživatel obdrží uvedenou výhodu.

Online: Do příslušného pole ve formuláři při zadávání online objednávky vyplní Uživatel číslo své Kaufland Card (pod QRkódem) nebo vyplní tajný kód z e-mailového newsletteru nebo vyplní tajný kód z aplikace Kaufland. Poté Uživatel od partnera obdrží danou výhodu.

Každý z partnerů má právo evidovat využité kódy a čísla Kaufland Card spolu s termínem jejich využití, jejichž seznam pravidelně (měsíčně) odevzdává Kauflandu. Kaufland tato data může dále zpracovávat.

 

VODAFONE:

Platnost nabídky:

Neomezeně (případně 3-měsíční výpovědní lhůta ze strany partnera)

Sleva 1:

Tarif s 250 min. volání do všech sítí ČR, neomezené SMS do všech sítí ČR na 24 měsíců a 1GB dat za 299 Kč/měs. vč. DPH.

Sleva 2:

Neomezený tarif s 6 GB dat obsahuje neomezené volání do všech sítí ČR, neomezené SMS do všech sítí ČR a 6 GB dat. Zvýhodněná cena za 599 Kč/měs. vč. DPH.

 


Nabídka platí při uzavření smlouvy osobně v jakékoliv kamenné prodejně Vodafone v ČR a při uzavření smlouvy online na www.vodafone.cz/tarify/kaufland.

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat svojí Kaufland Card (plastovou kartou nebo kartou v aplikaci Kaufland) a tajným kódem z e-mailového newsletteru.

 

KFC:

Platnost nabídky:

01.06.2022 – 31.08.2022

Sleva:

Kyblík „Bucket to GO“  (6 Strips + 6 HotWings + 2 x Kentucky kuře + 2 x běžné hranolky + 2 x bezedný nápoj) za zvýhodněnou cenu 379 Kč.

Sleva platí ve všech restauracích KFC (není možné objednat přes samoobslužné kiosky), na objednávku online na www.kfc.cz nebo přes aplikaci KFC CZ s možností rozvozu nebo vyzvednutí si na restauraci. Při uplatnění na rozvozu je minimální objednávka 249 Kč.
Nelze kombinovat s ostatními slevami a akcemi v restauracích KFC.

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat tajným kódem z e-mailového newsletteru nebo tajným kódem z aplikace.

 

ASTRATEX:

Platnost nabídky 1 :

01.06.2022 – 31.08.2022

Sleva:

Sleva 25 % na všechny plavky včetně novinek při nákupu v minimální výši 999 Kč včetně DPH.

Slevu je možné uplatnit v e-shopu Astratex.cz a nevztahuje se na již zlevněné plavky. Slevy nelze kombinovat.

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat tajným kódem z e-mailového newsletteru.

Platnost nabídky 2 :

01.07.2022 – 31.08.2022

Sleva:

Sleva 15 % na všechny zlevněné plavky včetně novinek při nákupu v minimální výši 999 Kč včetně DPH.

Slevu je možné uplatnit v e-shopu Astratex.cz.  Sleva 15% bude poskytována navíc na již zlevněné ceny zlevněných produktů. Slevy nelze kombinovat.

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat tajným kódem z e-mailového newsletteru.

AUTODROM MOST:

Platnost nabídky :

01.04.2022 – 30.06.2022

Sleva:

Sleva 1 000 Kč včetně DPH na nákup kurzu bezpečné jízdy „FOR FAMILY“ (cena kurzu před slevou je 5 040 Kč včetně DPH), kurz platí pro účast 2 osob. Platnost nabídky, rezervace a uplatnění slevy:

 - 01.04.2022-30.06.2022: rozesílání tajných kódů na slevu s Kaufland Card

- 01.04.2022-30.09.2022: možnost rezervací termínů na kurz

- 01.04. 2022– 31.10.2022: termín absolvování kurzu

Popis programu kurzu bezpečné jízdy „FOR FAMILY“:

*Během praktické výuky si účastník vyzkouší brzdění na suché, mokré nebo velmi kluzké vozovce připomínající sníh či námrazu.

 

*Dále si účastník vyzkouší brzdění s náhlým vyhýbáním (za simulace vodních bariér), aby ho na vozovce nepřekvapil např. nezodpovědný chodec.

 

*V další části kurzu si potom účastník vyzkouší smyk přední i zadní nápravy a řešení těchto situací.

 

*Hlavním tématem kurzu je cestování s dětmi a jejich správné usazení ve vozidle, správné uložení zavazadel, dálkové jízdy – příprava vozu, pravidelné přestávky, jak připravit na dlouhou jízdu sebe, partnerku i děti, pravidla platná v zahraničí, jimž je třeba věnovat zvýšenou pozornost, dětské autosedačky a jejich správné použití.

 

*Každý účastník obdrží po skončení kurzu absolventský certifikát.

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat tajným kódem z e-mailového newsletteru nebo tajným kódem z aplikace.

 

FOKUS OPTIK:

Platnost nabídky 1:

01.06.2022 – 31.08.2022

Sleva:

40% sleva na kompletní dioptrické brýle (sleva se vztahuje na brýlovou obrubu a brýlové čočky).
Sleva platí ve všech prodejnách Fokus Optik.  Seznam prodejen Fokus Optik je k dispozici na webové stránce společnosti  fokusoptik.cz.

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat tajným kódem z e-mailového newsletteru nebo tajným kódem z aplikace.

 

Platnost nabídky 2:

01.06.2022 – 31.08.2022

Sleva:

25% sleva na sluneční brýle.
Sleva platí ve všech prodejnách Fokus Optik.  Seznam prodejen Fokus Optik je k dispozici na webové stránce společnosti  fokusoptik.cz.

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat tajným kódem z e-mailového newsletteru nebo tajným kódem z aplikace.

 

ALPINE PRO:

Platnost nabídky 1:

01.06.2022 – 31.08.2022

Sleva:

Sleva 20 % na nezlevněné artikly všech značek při nákupu nad 1 000 Kč vč. DPH.
Sleva platí na standardních prodejnách Alpine Pro a na e-shopu www.alpinepro.cz . Slevu nelze uplatnit na outletových prodejnách a v outletovém e-shopu. Sleva se nevztahuje na nákup dárkových poukázek na e-shopu a služby. Slevy nelze kombinovat a také nelze kombinovat s Výhodnými cenami ALPINE PRO.

 

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat tajným kódem z e-mailového newsletteru nebo tajným kódem z aplikace. Sleva bude odečtena z hodnoty uvedené na zboží po předložení tajného kódu.

 

Platnost nabídky 2:

01.06.2022 – 31.08.2022

Sleva:

Sleva 10 % na zlevněné* artikly všech značek při nákupu nad 1 000 Kč vč.
DPH.
Sleva platí na standardních prodejnách Alpine Pro včetně outletů a na e-shopu www.alpinepro.cz . Sleva se nevztahuje na nákup dárkových poukázek na e-shopu a služby. Slevy nelze kombinovat a také nelze kombinovat s Výhodnými cenami ALPINE PRO.

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat tajným kódem z e-mailového newsletteru nebo tajným kódem z aplikace. Sleva bude odečtena z hodnoty uvedené na zboží po předložení tajného kódu.

 

*Zlevněnými artikly se rozumí zboží, u kterého je uvedena původní a nová cena. Není to tedy zboží z aktuální akce, protože při akci je zboží zlevněno až na pokladně (nebo v košíku e-shopu), případně při splnění nějaké podmínky (Výhodné ceny pouze pro členy věrnostního programu ALPINE PRO).

 

 

AQUALAND MORAVIA:

Platnost nabídky:

01.07.2022 – 31.8.2022

Sleva:

Sleva 200 Kč včetně DPH na nákup jednorázové vstupenky „AQUA“ (vstupenka celodenní a platí pro 1 dospělou osobu, původní hodnota před slevou je 1 099 Kč včetně DPH)

 

Uplatnění slevy:

- 1.7. 2022 -10.9.2022: možnost uplatnění kódů pouze při nákupu přímo na pokladně partnera

 

Sleva se nevztahuje na vstup do zóny wellness ani na vstup do jiné příplatkové zóny. Nelze kombinovat s ostatními slevami.

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat tajným kódem z e-mailového newsletteru nebo tajným kódem z aplikace.

 

BEST DRIVE:

Platnost nabídky 1:

01.06.2022 – 31.07.2022

Sleva:

Při nákupu služby „ÚDRŽBA KLIMATIZACE VOZIDLA, doplnění chladiva R134A v hodnotě 774,40 Kč vč. DPH nebo doplnění chladiva 1234YF v hodnotě 1464,10 Kč vč. DPH“ bezplatný dárek v celkové hodnotě 230 Kč vč. DPH (letní směs do ostřikovačů 3l + čistící ubrousky na interiér vozidla).
Sleva platí pouze na vybraných pobočkách uvedených na webu https://www.kaufland.cz/kauflandcard/partneri/uplatneni-vyhod.html

 

 

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat tajným kódem z e-mailového newsletteru nebo tajným kódem z aplikace.

 

Platnost nabídky 2:

01.06.2022 – 15.08.2022

Sleva:

Při nákupu služby „LETNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA VOZU PŘED DOVOLENOU v hodnotě 484 Kč vč. DPH“ zvýhodněná cena 399 Kč vč. DPH + bezplatný dárek v celkové hodnotě 230 Kč vč. DPH (letní směs do ostřikovačů 3l + čistící ubrousky na interiér vozidla).

Sleva platí pouze na vybraných pobočkách uvedených na webu kauflandcard.cz/partneri

 

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat tajným kódem z e-mailového newsletteru nebo tajným kódem z aplikace.

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTREND:

Platnost nabídky 1:

01.06.2022 – 31.08.2022

Sleva:

Sleva 250 Kč při nákupu nad 1500 Kč (včetně DPH).

Sleva platí při nákupu na e-shopu  nutrend.cz

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat tajným kódem z e-mailového newsletteru nebo tajným kódem z aplikace. Slevy nelze kombinovat, v každém nákupu je možné uplatnit pouze jeden kód.

 

 

SÍŇ SLÁVY ČESKÉHO HOKEJE:

Platnost nabídky:

Neomezeně (případně 3-měsíční výpovědní lhůta ze strany partnera)

Sleva:

1+1 vstupenka (ke každé zakoupené vstupence jakéhokoli typu 1 vstupenka stejného typu zdarma při zakoupení v muzeu – ne online)

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat svojí Kaufland Card (plastovou kartou nebo kartou v aplikaci Kaufland).

OFICIÁLNÍ FANSHOP ČESKÉHO HOKEJE:

Platnost nabídky:

Neomezeně (případně 3-měsíční výpovědní lhůta ze strany partnera)

Sleva:

10% sleva na nákup (nevztahuje se na komisní produkty od třetích stran, prodávané v kamenných obchodech partnera, např. produkty CCM, NHL, apod. + nevztahuje se na následující akční, charitativní a již zlevněné zboží a produkty v komisi, jejichž přesný výčet je uveden zde:

-        https://fanshop.hokej.cz/p628-kniha-hrdinove,

-        https://fanshop.hokej.cz/p614-retro-svetr-z-roku-1947-limitovana-edice,

-        https://fanshop.hokej.cz/p496-cerveny-retro-dres-cssr,

-        https://fanshop.hokej.cz/p495-modry-retro-dres-cssr,

-        https://fanshop.hokej.cz/p282-kozena-bunda-z-ms-v-roce-1947-limitovana-edice,

-        https://fanshop.hokej.cz/p201-set-nalepek-nagano)

Pro čerpání výhod je zákazník povinen se prokázat svojí Kaufland Card (plastovou kartou nebo kartou v aplikaci Kaufland).

 

8. Stav bodů a postup při zapomenutí hesla

Stav bodů :

Uživatel po přihlášení uvidí v uživatelském rozhraní na webu nebo na terminálu na filiálce stav svých bodů, své osobní údaje a také své kupóny.

Heslo :

Uživatel má dvě možnosti řešení, pokud zapomněl své heslo a to požádání o zaslání jednorázového hesla anebo nastavení hesla nového. V obou případech se jedná o stejný postup, který se liší v tom, že u jednorázového hesla Uživatel obdrží pokaždé jiné heslo a  s ním se přihlásí jen jednou, ale jakmile se jednou odhlásí, tak si musí nechat zaslat kód, nebo u zapomenutého hesla - si nastaví toto heslo nastálo.

Postup :

a.      SMS:

1)     Uživatel obdrží 6ti místný kód SMSkou. Tento kód je pouze jednorázově platný. Při dalším přihlášení s jednorázovým heslem bude zaslán nový kód SMSkou.

2)     Uživatel zadá nový kód a otevře se mu nové okénko. Zde Uživatel vloží nové osobní heslo. Při dalším přihlášení může použít nové heslo (zapomenuté heslo nastálo, jednorázové heslo pouze jednou).

b.     E-Mail:

         Jednorázové heslo:

1)     Uživatel obdrží 6ti místný kód emailem. Tento kód je pouze jednorázově platný.

2)     Uživatel zadá nový kód a otevře se mu nové okénko. Zde Uživatel vloží nové osobní heslo. Při dalším přihlášení s jednorázovým heslem bude zaslán nový kód emailem.

Zapomenuté heslo:

1)     Uživatel obdrží email s odkazem, kde si může zvolit nové heslo. V dalším kroku bude změna potvrzena, tedy že heslo bylo aktualizováno. Uživatel může na tabletu anebo na uživatelském rozhraní na webu kaufland.cz zadat své nové heslo a pokračovat.

 

PODMÍNKY PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI KAUFLAND 

Vážení zákazníci, v souvislosti s rozšiřováním a zlepšováním našich služeb jsme pro Vás aktualizovali "Podmínky pro Věrnostní program společnosti Kaufland, Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card a Podmínky pro využívání personalizovaných nabídek pro účastníky Věrnostního programu Kaufland Card“. Jejich aktuální znění najdete níže.

V případě, že nebudete souhlasit s aktuálním zněním Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland a Zásad ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card, můžete se z Věrnostního programu Kaufland Card odhlásit prostřednictvím svého osobního účtu v aplikaci Kaufland a nebo na internetových stránkách www.kaufland.cz.

Popřípadě můžete o smazání Vašeho osobního profilu požádat také e-mailem na adresu kontakt@kaufland.cz. Smazáním osobního profilu nebudete moci nadále využívat plný rozsah funkcí, které vám aplikace nabízí. Pokud tak neučiníte, máme za to, že nové podmínky a zásady akceptujete.

1. Oblast platnosti a vztah k jiným úpravám 

Tyto Podmínky stanoví podmínky pro využívání Věrnostního programu prostřednictvím karty Kauflandu „Kaufland Card“ (dále jen „Věrnostní program Kaufland Card“ anebo „Služba Kaufland Card “). Služba Kaufland Card je provozována společností Kaufland Česká republika v.o.s. (dále jen „společnost Kaufland“ nebo „my“), přičemž do poskytování Věrnostního programu Kaufland Card jsou zapojeny i jiné společnosti náležející do skupiny Kaufland (společně dále jen „společnost Kaufland“) nebo smluvní partneři Kaufland. Věrnostní program je určen spotřebitelům, kteří jsou držiteli digitální karty Kaufland Card anebo fyzické Karty Kaufland Card anebo fyzické Karty Kaufland Card, která bude dle těchto Podmínek sloučena s digitální kartou Kaufland Card (dále jen „Uživatel(é)“ nebo „Vy“) a kteří mají zájem získat účastí na Věrnostním programu zvláštní výhody a chtějí od společnosti Kaufland získávat personalizované informace o nabídkách a akcích společnosti Kaufland, které co nejvíce odpovídají jejich zájmům. Cílem Věrnostního programu je poskytnout spotřebiteli výhody tohoto Programu a informace související s přímým marketingem. Výhody Věrnostního programu jsou poskytovány za níže uvedených Podmínek.

2. Podmínky účasti 

Účastník, který se chce přihlásit do Věrnostního programu Kaufland Card“ (dále rovněž jen „Uživatel(é)“) musí dosáhnout věku minimálně 18 let. Věrnostní program Kaufland Card je možné využívat pouze k soukromým účelům. Komerční využití je vyloučeno.

3. Registrace a účet 

Aby Uživatel mohl využívat naši Službu Kaufland Card, musí si založit online účet prostřednictvím mobilní aplikace Kaufland akce a recepty (dále jen „Kaufland Aplikace“), vytvořit si v mobilní Kaufland Aplikaci virtuální kartu Kaufland Card a tuto prostřednictvím Kaufland Aplikace zaregistrovat a propojit s online účtem anebo získat fyzickou kartu Kaufland Card a zaregistrovat se elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách společnosti Kaufland (www.kaufland.cz) nebo prostřednictvím tabletu na Informacích našeho obchodního domu. Vzhledem k tomu, že Službu Kaufland Card poskytujeme dobrovolně a bezúplatně, jsme oprávněni založení účtu v jednotlivém případě i bez uvedení důvodu odepřít.

E-mailová adresa a Vaše mobilní telefonní číslo, které jako Uživatel uvedete, nesmí být přiřazeno k žádnému jinému účtu. Pokud Uživatel uvede při registraci e-mailovou adresu, mobilní telefonní číslo nebo jiné kontaktní údaje, které mu nenáleží, zejména dočasnou anonymní e-mailovou adresu, jedná se o porušení pravidel Věrnostního programu Kaufland Card. Umožnit jiné osobě přístup k účtu Uživatele je zakázáno. Uživatel je povinen bezpečně uchovávat své přístupové údaje. Je zakázáno umožnit jiným osobám přístup k účtu Uživatele.

Jakákoli interakce se společností Kaufland prostřednictvím účtu Uživatele je přičitatelná Uživateli. To platí i tehdy, pokud třetí osoby jednají prostřednictvím účtu Uživatele v případě, že získaly přístup k účtu Uživatele v důsledku zaviněného porušení povinnosti Uživatele umožnit třetí osobě přístup k účtu Uživatele. Pokud má Uživatel indicie o tom, že je jeho účet neoprávněně užíván třetími osobami, je povinen nás o tom bez zbytečného odkladu informovat a změnit své přístupové údaje. Uživatel se může do Věrnostního programu Kaufland Card přihlásit prostřednictvím Kaufland Aplikace, která je disponibilní s různými mobilními platformami / provozními (operačními) systémy. Jako člen Věrnostního programu Kaufland Card bude mít Uživatel prostřednictvím Kaufland Aplikace k dispozici řadu služeb a nabídek týkajících se společnosti Kaufland.

Při registraci bude Uživateli automaticky přiřazeno zákaznické číslo.

4. Předmět plnění 

Účast na Věrnostním programu Kaufland Card je zdarma. 

Prostřednictvím Služby Kaufland Card získá Uživatel přístup k řadě rozmanitých služeb „šitých“ Uživateli přímo na míru. Tyto služby zahrnují mimo jiné nabídky uzpůsobené speciálně dle potřeb a nákupního chování Uživatele, nabídky na účast na výherních soutěžích a na slevových a zvláštních akcích poskytovaných mimo jiné prostřednictvím Kaufland Card partnerů. Těmito nabídkami budeme usilovat o to, abychom výrobky a službami, které společnost Kaufland nabízí, a dále také upozorněním na slevové akce, zvláštní cenové výhody, výrobky, služby a další nabídky od partnerů zakotvených v Podmínkách pro využívání personalizovaných nabídek pro účastníky věrnostního programu Kaufland Card, uspokojili záliby a zájmy Uživatele.

Mimo to má Uživatel možnost na vybraných prodejnách Kaufland využít také službu Kaufland K Scan na svém mobilním zařízení, čímž získá komfortnější a rychlejší způsob úhrady svého nákupu. Bližší informace ke službě K Scan naleznete v bodě 6 těchto podmínek a v Podmínkách používání služby Kaufland K Scan.


Pro registraci Uživatele v Kaufland Aplikaci a za účelem vedení zákaznického účtu jsou zapotřebí tyto osobní údaje o Uživateli: oslovení/pohlaví, titul (nepovinný údaj), jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo domu, okres/obvod, PSČ, obec), oblíbenou prodejnu Kaufland, datum narození, e-mailovou adresu a/nebo, mobilní telefonní číslo. Registrací uděluje Uživatel souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a s těmito Podmínkami pro Věrnostní program společnosti Kaufland a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

Přihlašovací údaje Uživatele jsou shromažďovány a používány pro účely přihlášení. Aby se Uživatel nemusel při každé návštěvě do Kaufland Aplikace nově přihlašovat, jsou jeho přihlašovací údaje uloženy v šifrované podobě přímo v Kaufland Aplikaci a to do doby, než se Uživatel ze svého účtu odhlásí.

Abychom Vám mohli poskytnout výhody plynoucí z vlastnictví Kaufland Card a současně Vám mohli nabídnout co možná nejlépe individualizované nabídky, musíme Vás blíže poznat. V této souvislosti nejprve zjistíme, jaké výrobky, akce a služby by pro Vás mohly být zajímavé a relevantní. Díky tomu Vás budeme moci např. upozornit na slevové akce Vašich oblíbených výrobků, můžeme Vám nabídnout zvláštní cenové výhody a cíleně Vás informovat v rámci jednotlivých sortimentních akcí o atraktivních nabídkách. Z tohoto důvodu shromažďujeme, zpracováváme a používáme řadu osobních údajů týkajících se Vašeho nákupního chování. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card.

Uživatel se u pokladny identifikuje aktivně předložením své digitální nebo fyzické karty Kaufland Card, uplatněním personalizovaného kupónu nebo využitím funkce kupónu v aplikaci Kaufland.

Za každý nákup v kterékoliv prodejně Kaufland v hodnotě nejméně 100,- Kč, při jehož placení předloží Uživatel digitální nebo fyzickou kartu Kaufland Card  budou Uživateli na Kaufland Card připsány věrnostní body tak, že za každých celých 100 Kč hodnoty nákupu bude připsán Uživateli 1 věrnostní bod. Hodnota nákupu dle předchozí věty, za kterou bude Uživateli připsán 1 věrnostní bod, může být ze strany Kauflandu na určitou dobu či pro určité speciální akce snížena. V takovém případě bude Uživatel o tomto snížení včas informován. Kaufland je dále oprávněn hodnotu věrnostního bodu a nebo hodnotu nákupu, za který věrnostní body náleží jednostranně měnit a to jak na určitou dobu tak i trvale. O těchto změnách bude Uživatel včas informován.

Uživatel bude moci získat další věrnostní body nad rámec uvedený v předchozím odstavci jako odměnu za určité nákupní chování nebo jako cenu v soutěžích vyhlášených Kauflandem, pokud toto bude stanoveno v podmínkách konkrétní soutěže.  

Věrnostní body bude Uživatel sbírat průběžně, v námi určených termínech bude možné, aby si Uživatel věrnostní body vyměnil za slevové kupóny (a to buď v Kaufland aplikaci nebo  ve svém Uživatelském rozhraní na internetových stránkách kaufland.cz anebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland) nebo je využil v rámci jiných aktivit společnosti Kaufland, které společnost Kaufland uveřejní na internetových stránkách společnosti Kaufland v sekci věnované Kaufland Card a/nebo v Kaufland aplikaci.

Platnost věrnostních bodů je omezena na 6 měsíců ode dne jejich připsání na Kaufland Card. Věrnostní body, u kterých propadla doba platnosti, budou vymazány z Kaufland Card vždy k 01.03., 01.06., 01.09. a 1.12. daného roku, a to v tom z těchto termínů, který bezprostředně následuje po propadnutí doby platnosti věrnostních bodů, které se budou vymazávat. Prvním termínem vymazání bodů bude 01.06.2021. Propadlé body nebude moci Uživatel již využít.

Věrnostní body nebudou Uživateli připisovány za nákup tabákových výrobků, cigaret a počáteční kojenecké výživy.

Registrací ve Věrnostním programu Kaufland Card a užíváním karty Kaufland Card vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s účastí v soutěžích pořádaných Kauflandem v rámci Věrnostního programu Kaufland Card.  Kaufland je oprávněn pořádat soutěže pro Uživatele Kaufland Card tím, že výherci soutěží budou losováni z Uživatelů Kaufland Card, kteří v předem oznámeném časovém období se registrují k soutěži, nakoupí zboží v Kauflandu a při nákupu předloží kartu Kaufland Card. Výhry budou specifikovány a oznámeny společně s oznámením časového období pro nákup zboží v rámci soutěže Kauflandu. Bližší informace a podmínky jednotlivých soutěží budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Kaufland v sekci věnované soutěžím (https://www.kaufland.cz/kauflandcard/soutez.html) a/nebo přímo v Aplikaci Kaufland (na webových stránkách www.kaufland.cz) či jiných komunikačních  kanálech. Uživatel registrací v soutěžním formuláři na internetových stránkách společnosti Kaufland, nákupem u společnosti Kaufland a předložením Kaufland Card při nákupu výslovně souhlasí se svým zařazením a účastí ve shora uvedených soutěžích.

5. Všeobecné požadavky na používání Služby prostřednictvím digitální Kaufland Card

Podmínkou pro vstup Uživatele do Věrnostního programu Kaufland Card je oprávněné používání platného mobilního telefonního čísla Uživatele, chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS a možnost internetové připojení na tomto telefonu.

Aby mohl Uživatel používat Aplikaci Kauflandu pro Věrnostní program Kaufland Card, musí si stáhnout software z obchodu App Store anebo Google Play. Pro různé typy mobilních telefonů jsou k dispozici specifické verze softwaru. V případě některých typů mobilních telefonů nemusí být z technických důvodů k dispozici vhodný software. Neexistuje-li pro příslušný mobilní telefon Uživatele vhodná verze softwaru, nemůže tento Uživatel služby Kaufland Card využívat.

Instalace softwaru a využívání Služeb Kaufland Card vyžaduje pravidelný přenos dat z mobilního telefonu Uživatele. Rozsah a četnost přenosu dat závisí na druhu a rozsahu používání Služeb Kaufland Card. Náklady na připojení vznikající v souvislosti s přenosem dat hradí Uživatel. Jejich výše se řídí smlouvou uzavřenou mezi Uživatelem a příslušným poskytovatelem datových, resp. mobilních služeb (operátorem). 

Náklady na zřízení internetového připojení Uživatele a jeho zachování nejsou součástí Služeb Kaufland Card. Tyto náklady vycházejí ze smluvního vztahu Uživatele a poskytovatele jeho internetového připojení. 
Používání Služby Kaufland Card dále vyžaduje v souvislosti se skenováním QR kódů dostatečné nabití baterie mobilního telefonu a dostatečný jas displeje pro účely provedení úhrady v rámci platebního systému Check-out. 
Uživatel se zavazuje, že si nainstaluje updaty nabízené společností Kaufland. Uživatel bude při používání softwaru nezbytného pro užití Kaufland Card Aplikace přiměřeným způsobem informován o jednotlivých updatech.

Podmínkou pro užívání Služby prostřednictvím fyzické karty Kaufland Card je držba mobilního telefonu, který je způsobilý přijmout SMS zprávu.

6. Mobilní skenovací funkce K Scan

Zřídíte-li si online účet prostřednictvím Kaufland Aplikace, můžete využít mobilní samoobslužnou skenovací funkci (Mobile Self Scanning), která Vám umožňuje, abyste si zboží mohli během svého nákupu sami naskenovat. Tento postup nahrazuje skenování Vašich nákupů na pokladně. Během nákupu musíte naskenovat kód GTIN (globální číslo obchodních položek) jednotlivých výrobků za pomoci kamery Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. Naskenované zboží se Vám zobrazuje v nákupním seznamu. Rozhodnete-li se, že určitý výrobek nechcete, můžete jej z Vašeho nákupního košíku/seznamu snadno odstranit. Pro ukončení nákupu bude vygenerován QR kód obsahující tyto informace: číslo zákazníka a ID transakce. U pokladny je tento QR kód naskenován tak, aby bylo následně možné zakončit platbu obvyklým způsobem. Tato funkce jistě přispěje ke zlepšení Vašeho pocitu z nakupování, neboť samoobslužná skenovací funkce výrazně usnadňuje platební proces a již nebudete muset pokládat jednotlivé výrobky na pokladní pás.

Abychom zamezili určitému nebezpečí zneužití této služby, používáme jako bezpečnostní opatření tzv. trustlevel. Jedná se o algoritmus, jenž přikazuje provedení namátkové kontroly či úplné naskenování obsahu nákupního košíku pokladním personálem. V této souvislosti tak může v určitých případech dojít k tomu, že i přes použití mobilního samoobslužného skenování bude nutné provést následně duplicitní naskenování zboží pokladním personálem v případě, že pokladní systém zobrazí pokladnímu personálu příslušnou výzvu k provedení duplicitního kontrolního naskenování. Trustlevel je ukládán bez shromažďování osobních údajů.

V zájmu technické realizace procesu skenování je zpracováván údaj o IP adrese Vašeho koncového zařízení. Bližší informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card.

7. Vaše povinnosti 

Uživatel musí zadat při registraci do Kaufland Aplikace správné údaje a aktualizovat svůj profil; je povinen uchovávat v tajnosti své heslo a v případě zneužití hesla a nebo podezření z pokusu o jeho zneužití, heslo změnit.
Uživatel je povinen používat Službu Kaufland Card v souladu s platným použitelným právem České republiky.

8. Odpovědnost 

Neneseme odpovědnost v případě, že Kaufland Aplikace nefunguje či funguje s omezením, nebo není-li k dispozici připojení WLAN nebo je-li k dispozici pouze s omezením, nebo nefunguje-li skenovací zařízení na pokladně řádně a nejsou-li nabídky disponibilní.

I přes pečlivé plánování může v důsledku nepředvídatelného nárůstu poptávky dojít k tomu, že některé nabízené výrobky budou již během prvního dne nabídky vyprodány.

9. Výpověď, výmaz 

Uživatel je oprávněn kdykoli bez udání důvodu ukončit svou účast ve Věrnostním programu Kaufland Card prostřednictvím funkce v Kaufland Aplikaci „Smazat uživatelský účet“. Společnost Kaufland je oprávněna rovněž ukončit členství Uživatele ve Věrnostním programu Kaufland Card a to v případě závažného důvodu bez dodržení jakékoliv lhůty, v ostatních případech pak ve lhůtě 10 dnů poté, co bude Uživateli členství ve Věrnostním programu Kaufland Card oznámeno. 

10. Změny Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland

Aktuální znění těchto Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland si může Uživatel kdykoli stáhnout na https://www.kaufland.cz/ochrana-osobnich-udaju/podminky-pouziti-vernostni-program-kaufland-card.html.

Kaufland je oprávněn tyto podmínky kdykoliv jednostranně měnit, pokud změny svědčí oprávněným zájmům Kauflandu, zejména jsou-li změny provedeny v zájmu zlepšení poskytovaných služeb s přihlédnutím k oprávněným zájmům Uživatelů.

Změní-li společnost Kaufland Podmínky pro Věrnostní program společnosti Kaufland, budou Uživatelé o této skutečnosti informováni prostřednictvím webu kaufland.cz, akčního letáku Kaufland anebo prostřednictvím Kaufland Aplikace. Kaufland současně poskytne Uživatelům nové znění Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland. Pokud Uživatel s novým zněním Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland nesouhlasí, je na něm, aby se odhlásil ze svého účtu v Kaufland Aplikaci, a to nejpozději do 4 týdnů ode dne, kdy byly nové podmínky zveřejněny. Pokud tak Uživatel neučiní, má se za to, že nové Podmínky pro Věrnostní program společnosti Kaufland akceptuje. V případě, že Uživatel uskuteční nákup v Kauflandu za použití Kaufland Card anebo uplatní slevový kupón, který získal v Kaufland Aplikaci, má se za to, že vyjadřuje svůj souhlas s novým zněním Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland, bez ohledu na to, kdy nákup uskutečnil.

11. Sloučení účtů a přiřazení fyzických karet k digitální kartě Kaufland Card

Pokud se držitel fyzické karty rozhodne získat digitální kartu Kaufland Card, musí se přihlásit ke svému uživatelskému účtu pomocí aplikace Kaufland, a to zadáním svých přístupových údajů. Jeho fyzická karta bude potom automaticky sloučena s jeho nově vytvořeným online účtem.

Pokud tak učiní, může se při nákupu prokazovat jak digitální, tak fyzickou Kaufland Card s tím, že aktuální výhody budou zaznamenány na online účtu v Kaufland Aplikaci.

Cílem sloučení účtů je to, aby mohl Uživatel v plném rozsahu využívat výhody svého členství.

Při sloučení fyzické karty s online účtem v Kaufland aplikaci dojde k přenosu těchto údajů: pohlaví, příjmení, jméno, adresa, číslo mobilního telefonu, údaje o transakcích (např. údaje o pokladních dokladech, způsobu platby – hotovostní či bezhotovostní) a příp. prohlášení o udělení souhlasu metodou opt-in. Proto, aby mohly být převedeny uvedené osobní údaje, musí Uživatel nejprve dokončit přihlášení ověřením své totožnosti prostřednictvím čísla svého mobilního telefonu, který uvedl při registraci fyzické karty Kaufland Card. Na toto číslo mu bude zaslána potvrzovací SMS zpráva. Potvrzením bude stávající zákaznický účet sloučen s novým online účtem Uživatele. Uživatel si bude moci následně upravit údaje ve svém online účtu.

K jednomu online účtu může být přiřazeno maximálně 5 fyzických karet Kaufland Card. Uživatel si po sloučení fyzické karty s online účtem v Kaufland aplikaci může k digitálnímu účtu přiřadit až 4 další fyzické karty. Tyto karty ovšem nesmí být před přiřazením registrovány. Pokud je k online účtu přiřazeno více karet Kaufland Card, sbírá Uživatel věrnostní body prostřednictvím všech sloučených karet Kaufland Card. Veškeré kupóny, které budou nabízeny prostřednictvím online účtu, může však Uživatel uplatnit pouze jednou, vícekrát jen v případě, že to Kaufland pro jeden kupón umožní a výslovně to u nabídky kupónu uvede, a to bez ohledu na to, zda je s online účtem sloučena jedna nebo více karet Kaufland Card.

Právním základem pro zpracování osobních údajů při vytváření a správě členství Uživatelů ve Věrnostním programu Kaufland Card je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem společnosti Kaufland spočívá ve snaze zvýšit spokojenost svých zákazníků zefektivněním správy účtů a zabránit zbytečné správě osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem „Kaufland Card“ dle čl. 13 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Zákaznický program společnosti Kaufland realizovaný prostřednictvím věrnostní karty „Kaufland Card“ je vlastní Věrnostní program společnosti Kaufland, do něhož se můžete přihlásit, abyste mohli využívat nejrůznější výhody, které tento program nabízí. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů Vám mají poskytnout podrobné a transparentní informace o zpracování a použití Vašich osobních údajů v souvislosti s účastí na Věrnostním programu společnosti Kaufland „Kaufland Card“. Pro používání internetových stránek www.kaufland.cz platí po doplnění zásady ochrany osobních údajů uvedené na těchto internetových stránkách. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely splnění smlouvy uzavřené s Uživatelem spočívající v poskytování individuálních nabídek s přihlédnutím k potřebám Uživatele. Díky věrnostní kartě Kaufland Card Vám můžeme nabízet individuální servis. Tento servis zahrnuje mimo jiné nabídky sestavené se zvláštním přihlédnutím k Vašim potřebám a přáním, nabídky na účast na výherních soutěžích, sbírání věrnostních bodů a specifické slevové a další zvláštní akce, včetně akcí u smluvních partnerů pořádaných dle Podmínek pro využívání personalizovaných nabídek pro účastníky věrnostního programu Kaufland. Věříme, že tento Věrnostní program tvoří další přidanou hodnotu, kterou Vám rádi poskytneme.

1. Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

 

Kaufland Česká republika v.o.s. (dále jen „společnost Kaufland“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161

Bělohorská 203

169 00 Praha 6

Telefon: +420 800 165 894

E-mail: kontakt@kaufland.cz

 

2. Proces registrace

 

Účast ve Věrnostním programu společnosti Kaufland prostřednictvím „Kaufland Card“ vyžaduje jednorázovou registraci.

Účast je možná dvojí formou. Buď si můžete stáhnout Kaufland Aplikaci označenou Kaufland – akce a recepty (dále „Kaufland Aplikace“) a projít registračním procesem, přičemž v takovém případě používáte virtuální kartu Kaufland Card. Ve druhém případě se můžete registrovat elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách Kauflandu v sekci Kaufland Card (www.kaufland.cz) či prostřednictvím tabletu na Informacích jakéhokoliv obchodního domu Kaufland / jakékoliv prodejny Kaufland, kde Vám bude také vydána fyzická karta.

 

2.1 Účast na základě fyzické karty

Chcete-li používat fyzickou kartu, obdržíte ji na Informacích Vašeho obchodního domu Kaufland / Vaší prodejny Kaufland. Vaše registrace bude v tomto případě provedena prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách Kaufland nebo na Informacích jakéhokoliv obchodního domu Kaufland. Naši pracovníci Vám s registrací rádi pomohou.

2.2 Účast na základě digitální karty prostřednictvím Kaufland Aplikace

Alternativně můžete používat rovněž digitální věrnostní kartu Kaufland Card, a to pomocí Kaufland Aplikace. Pro tento účel si musíte stáhnout Kaufland Aplikaci a zaregistrovat se v rámci této aplikace v sekci Kaufland Card.

2.3 Zřízení zákaznického účtu Kaufland

Bez ohledu na to, jakou z obou možností registrace využijete, je postup, jenž poté následuje, stejný. V rámci registrace Vám bude založen zákaznický online účet Kaufland (dále jen „zákaznický účet“) a Vaše osoba bude uložena jako Uživatel věrnostní karty Kaufland Card.

 

3. Druh (povaha) osobních údajů

 

V rámci registrace ukládáme coby povinné údaje o pohlaví/oslovení, Vaše jméno a příjmení, titul (pokud ho uvedete), Vaše datum narození (k identifikačním účelům a pro účely ověření oprávnění k účasti na programu), heslo, které si osobně zvolíte (pro přihlášení na internetových stránkách Věrnostního programu Kaufland Card a při vstupu do Kaufland Aplikace do sekce Kaufland Card), Vaši adresu (ulice, číslo domu, okres/obvod, PSČ, obec a země, a to pro účely identifikace, pro účely zasílání výher, udělíte-li souhlas dle bodu 7 těchto zásad, pak i pro účely zasílání reklamy a speciálních nabídek) a Vaši e-mailovou adresu a/ nebo Vaše mobilní telefonní číslo (pro účely zasílání e-mailů/SMS týkajících se stavu Věrnostního programu a pro účely autentifikace e-mailové adresy, resp. mobilního telefonního čísla prostřednictvím metody double opt-in a potvrzení registrace).

 

Při používání zákaznického účtu shromažďujeme údaje o prodejně Kaufland, ve které nakupujete a o Vašich nákupech, tj.  pobočka kde je nákup realizován, složení Vašeho nákupního košíku, produkty, které jste u nás zakoupili a v jakém množství a za jakou cenu, datum a čas Vašeho nákupu a způsob platby za Váš nákup (tj. hotovostní či bezhotovostní), informace o daních, body za nákup, ušetřeno s Kaufland Card, zašifrované číslo Kaufland Card. Kromě toho shromažďujeme při používání digitálního nákupního lístku údaje o druhu a rozsahu produktů, které jste v příslušném lístku uložili, údaj o okamžiku použití, o prohlédnutých a aktivovaných kupónech, o historii samostatného skenování, o Vašich preferencích v souvislosti s prohlížením nabídky a o Vámi zvolené oblíbené prodejně Kaufland. Použití digitální karty Kaufland Card nám umožní provést analýzu Vašich aktivit týkajících se využití personalizovaných kupónů a v aplikaci Kaufland App můžeme zobrazit individualizované informace a personalizované kupóny založené na takto vygenerovaných datech.

 

 

V případě že použijete funkci K Scan na Vašem mobilním zařízení, zpracováváme údaj o IP adrese Vašeho koncového zařízení.

Kromě toho shromažďujeme informace o používané verzi provozního systému a o značce příslušného zařízení.

3.1. Geokódování adresy bydliště pro účely generování agregovaných geoinformačních dat

Vaši adresu bydliště bude společnost Kaufland zpracovávat a používat v pseudonymizované podobě pro účely vytvoření souhrnných geoinformačních údajů, a to vedle již shora uvedených specifikovaných účelů (vyhledání prodejny, která je pro Vás relevantní).

Společnost Kaufland používá postup geolokalizace, při kterém se mimo jiné na území České republiky "rozprostře" síť s určitými čtverci. Každý čtverec této sítě má určitou velikost (např. 100 x 100 m, 500 x 500 m) v závislosti na hustotě osídlení příslušného regionu a tomuto čtverci je přiřazeno jedinečné číslo. Na základě Vaší pseudonymizované adresy bydliště (ulice, PSČ, obec a v rozsahu čísel domů o nejméně 10 číslech domů pseudonymizovaných segmentů čísel domů) se po registraci karty Kaufland Card jednorázově stanoví číslo daného geolokalizačního segmentu a přiřadí se k Vašemu účtu karty Kaufland Card, ve kterém se tato ulice a segment čísla domu nachází ("geokódování"). Pomocí tohoto shlukování může nyní společnost Kaufland shromažďovat informace o zákaznících a přiřazovat je k různým čtvercům geolokalizační sítě, aby získala podrobnější informace např. o svých prodejních oblastech, o úspěšnosti reklamních opatření, o výši obratu a vlivu některých vnějších faktorů (např. otevření prodejen jinými účastníky trhu, následky atmosférických jevů) na své zákazníky a jejich nákupní chování.  Za tímto účelem se například agreguje celkový obrat všech zákazníků vlastnících Kaufland Card žijících v příslušném geolokalizačním čtverci, přičemž je vždy zajištěno, že v geolokalizačním čtverci žije alespoň sedm účastníků vlastnících Kaufland Card tak, aby byla zaručena anonymita agregovaných výsledků. Čtverce této geolokalizační sítě s méně než sedmi zákazníky vlastnícími Kaufland Card se individuálně nevyhodnocují. Přiřazovat konkrétní zákazníky a jejich transakční a profilové údaje je přitom vyhrazeno pouze oddělení odpovědnému za bonusový program Kaufland Card. Ostatní oddělení společnosti Kaufland nemají k osobním údajům vycházejícím z příslušného profilu přístup. Pro výše uvedené účely obdrží   pouze souhrnné anonymní údaje o shlucích jednotlivých čtverců geolokalizační sítě bez možnosti přiřazení k jednotlivým účastníkům věrnostního programu.

Účelem tohoto zpracování osobních údajů je zlepšit analýzu faktorů specifických pro danou lokalitu, které mají vliv na obchodní úspěch společnosti Kaufland jako společnosti orientované na zákazníka, a vytvořit souhrnná anonymizovaná hodnocení potřebná pro tento účel. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá z jejího zájmu na zlepšení průzkumu trhu za současného dodržení požadavků na ochranu osobních údajů v souvislosti s jejich pseudonymizací a anonymizací.

 

4. Účel zpracování osobních údajů

 

Účelem zpracování osobních údajů v rámci účasti na Věrnostním programu společnosti Kaufland „Kaufland Card“ je vytvoření vazby se zákazníky formou sbírání digitálních věrnostních bodů, dále péče o Uživatele formou personalizovaných informací o nabídkách a akcích, neustálé zlepšování funkcionality a zajištění bezproblémového využívání věrnostní karty „Kaufland Card“.

 

Abychom Vám mohli poskytnout výhody plynoucí z vlastnictví Kaufland Card a současně Vám mohli nabídnout co možná nejlépe individualizované nabídky, rádi bychom Vás blíže poznali. V této souvislosti nejprve zjistíme, jaké výrobky, akce a služby by pro Vás mohly být zajímavé a relevantní. Díky tomu Vás budeme moci např. upozornit na slevové akce Vašich oblíbených výrobků, můžeme Vám nabídnout zvláštní cenové výhody a cíleně Vás informovat v rámci jednotlivých sortimentních akcí o atraktivních nabídkách. Z tohoto důvodu shromažďujeme, zpracováváme a používáme řadu osobních údajů týkajících se Vašeho nákupního chování.

Námi shromážděné osobní údaje mohou napomoci vyvodit závěry ohledně Vašich preferencí v oblasti výrobků. Patří k nim údaje uvedené v bodě 3.

Ovšem i jiné shora uvedené údaje mohou napovědět o Vašich potencionálních produktových zájmech. Pro tyto účely zjišťujeme možnou souvislost mezi konkrétním osobním údajem či více osobními údaji a produktovými zájmy. Pro stanovení této souvislosti využíváme matematicko-statistické metody. Za tímto účelem jsou Vaše osobní údaje porovnávány s údaji jiných zákazníků. Na základě tohoto srovnání pak můžeme odvodit, jaké další výrobky a akce, o které projevili zájem jiní zákazníci se srovnatelnými zájmy, by mohly být zajímavé i pro Vás.

V případě, že Uživatel udělí vedle prohlášení o účasti na Věrnostním programu volitelně i souhlas se zasíláním reklamních sdělení / reklamy (viz bod 7), je dalším účelem zpracování osobních údajů informování Uživatele o zvláštních nabídkách a komunikace související s Věrnostním programem Kaufland Card jako např. e-mailové zprávy v souvislosti s blahopřáním k narozeninám a informační e-maily uzpůsobené individuálnímu spotřebitelskému chování Uživatele zasílané prostřednictvím e-mailu, formou SMS a/nebo prostřednictvím krátkých oznámení (push zprávy InApp), popř. prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

 

V rámci mobilní aplikace K – App můžete využít službu mobilního samoobslužného skenování, která Vám umožňuje, abyste si zboží mohli během svého nákupu sami naskenovat. Tento postup nahrazuje skenování Vašich nákupů na pokladně. Abychom zamezili určitému nebezpečí zneužití této služby, používáme jako bezpečnostní opatření tzv. trustlevel. Jedná se o algoritmus, jenž přikazuje provedení namátkové kontroly či úplné naskenování obsahu nákupního košíku pokladním personálem. Trustlevel je ukládán bez shromažďování osobních údajů. V zájmu technické realizace procesu skenování je však zpracováván údaj o IP adrese Vašeho koncového zařízení.

 

5. Právní základ zpracování osobních údajů

 

V případě základního členství ve Věrnostním programu Kaufland Card je právním základem pro zpracování dat čl. 6 odst. 1 b) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo čl. 6 odst. 1 f) GDPR, neboť máme převažující oprávněný zájem na tom, abychom mohli naše nabídky co možná nejlépe upravovat dle Vašich individuálních produktových zájmů. V případě zpracování osobních údajů v rámci služby K Scan je právním základem zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 f) GDPR, přičemž oprávněný zájem je založen snahou poskytnout zákazníkovi skenovací funkci zajišťující optimalizovaný platební proces.

Vyjádří-li Uživatel kromě toho souhlas se zasíláním reklamních sdělení / reklam, jedná se o specifický souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), jenž tvoří právní základ zpracování osobních údajů.

 

 

6. Rozsah základní účasti

 

Věrnostní slevy: Členové programu získají slevy z cen nejrůznějších akčních výrobků či skupin zboží nebo například slevové kupóny.

Elektronické věrnostní akce: Uživatelé mohou díky věrnostní kartě „Kaufland Card“ sbírat elektronické věrnostní body. Pro sbírání věrnostních bodů musí Uživatel naskenovat při každé transakci (placení) QR kód své digitální věrnostní karty Kaufland Card a nebo fyzické karty Kaufland Card. Nasbírané věrnostní body budou Uživateli následně elektronicky připsány na jeho zákaznický účet u Kauflandu. Nasbírané body bude možné následně čerpat rovněž prostřednictvím věrnostní karty Kaufland Card. Uživatelé mohou sbírat věrnostní body napříč jednotlivými akcemi, tj. body nepropadají uplynutím období stanoveného pro příslušnou akci sbírání věrnostních bodů, ale lze je uplatnit i v rámci budoucích akcí, a to až do uplynutí 6 měsíců od jejich připsání na Kaufland Card (viz. bod 4 Podmínek použití). Rozhodnutí o tom, kdy, jak často a pro jaké období je možné sbírat věrnostní body napříč jednotlivým akcemi je výhradně na Kauflandu.

V rámci základní účasti dále individuálně vyhodnocujeme osobní nákupní chování Uživatele blíže popsané v bodě 4.

 

7. Souhlas s reklamou a rozšířené výhody programu

 

Předem bychom chtěli upozornit, že účast na Věrnostním programu Kaufland Card je možná zásadně bez jakékoli formy přivolení k reklamě. Pokud nám Uživatel udělí souhlas se zasíláním reklamních sdělení / reklamy, získá více informací a nabídek o produktech a službách skupiny Kaufland, které odpovídají jeho nákupním a spotřebitelským zvyklostem.

 

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním reklamních sdělení/reklamy, vyjadřujete tím souhlas s tím, že Vám smíme na základě vytvořeného uživatelského profilu zasílat individuální nabídky, aktuální informace o Kauflandu a prodejnách Kaufland a informace o výhodách plynoucích ze členství ve Věrnostním programu Kaufland Card (např. kupóny zohledňující Vaše spotřebitelské potřeby a přání), a to přímou marketingovou cestou jako např. e-mailem, formou SMS a/nebo ve formě krátkých oznámení (push zprávy InApp), popř. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zohledňujících Vaše spotřebitelské chování a Vaše předpokládané zájmy odvozené z tohoto chování. Kromě toho současně vyjadřujete souhlas s tím, že Vás smíme e-mailem informovat o modernizaci prodejny, kterou jste si zvolili jako Vaši oblíbenou prodejnu, dále že Vám smíme zvolenou přímou marketingovou cestou poblahopřát k narozeninám a že smíme propojit Váš zákaznický profil či profil abonenta newsletterů s údaji z Věrnostního programu Kaufland Card a informovat Vás o novinkách ve společnosti Kaufland. Tento souhlas můžete e-mailem či příslušným nastavením v aplikaci Kaufland Aplikace s účinky do budoucna kdykoli odvolat. Přímý marketing prováděný na základě souhlasu bude v tomto případě neprodleně zastaven, aniž by přitom došlo k automatickému výmazu či ukončení Vašeho zákaznického účtu u společnosti Kaufland.

 

8. Příjemci / kategorie příjemců

Sdělování údajů třetím osobám stojícím mimo skupinu Kaufland zásadně vylučujeme. Výjimečně jsou údaje zpracovávány z našeho pověření příslušnými zpracovateli. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

V případě použití mobilní skenovací funkce shromažďuje a zpracovává údaj o IP adrese Vašeho zařízení na svých serverech v zájmu umožnění skenování námi pověřená společnost Digimarc Corporation, (Oregon). Údaj o IP adrese je ukládán v síťových protokolech podléhajících periodickému, plánovanému výmazu. Poskytovatel služby je smluvně zavázán v souladu s čl. 28 GDPR a na základě standardních smluvních doložek.

Kromě toho může být nezbytné, abychom výňatky z Vašich dotazů sdělovali smluvním partnerům (např. dodavatelům v případě specifických dotazů týkajících se jednotlivých výrobků) v souvislosti se zpracováním Vaší žádosti. V těchto případech je však příslušný dotaz nejprve anonymizován tak, aby třetí osoby nemohly na základě takového dotazu vytvořit vazbu k Vaší osobě. Pokud bude v konkrétním případě nezbytné sdělit Vaše osobní informace, budeme Vás o této skutečnosti předem informovat a vyžádáme si Váš souhlas.

 

9. Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:

Všechny osobní údaje shromážděné a zpracované v rámci registrace, členství a účasti na programu zůstávají uloženy po dobu Vašeho členství ve Vašem zákaznickém účtu. Máte možnost kdykoli Vaše členství ukončit a tím iniciovat výmaz, resp. anonymizaci údajů, které byly v rámci zákaznického programu společnosti Kaufland týkajícího se věrnostní karty „Kaufland Card“ uloženy.

Odhlásit z programu se lze prostřednictvím Kaufland Aplikace. Uživatel fyzické karty Kaufland Card se může odhlásit z programu na internetových stránkách Kauflandu www.kaufland.cz nebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland. Všechny osobní údaje budou v takovém případě následně nevratně vymazány, resp. anonymizovány.

 

 

 

10. Šifrování

 

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom zajistili co možná nejkomplexnější ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem. Vedle zajištění provozního prostředí používáme šifrování. Vámi uvedené informace jsou přenášeny v zašifrované podobě prostřednictvím protokolu SSL (secure socket layer) a jsou autenticky ověřovány tak, aby se předešlo zneužití osobních údajů třetími osobami. Šifrování poznáte na internetových stránkách tak, že na stavovém řádku Vašeho prohlížeče je symbol zámku vyobrazen v uzamčené podobě a řádek adresy začíná „https....“.

 

 

 

11. Vaše práva subjektu údajů

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) máte právo na základě příslušné žádosti bezúplatně získat informaci o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě uloženy u společnosti Kaufland.

Kromě toho máte v případě splnění zákonem stanovených podmínek právo na opravu nepřesných/nesprávných údajů (čl. 16 GDPR), na výmaz (čl. 17 GDPR) a na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) Vašich osobních údajů.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), náleží Vám dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vyjádříte-li svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány. To neplatí, pokud správce osobních údajů prokáže, že jsou dány kogentní důvody hodné ochrany hovořící pro oprávněné další zpracování takových osobních údajů, kdy tyto důvody převažují nad zájmem subjektu údajů ohledně uplatnění práva vznesení námitky proti zpracování dotčených osobních údajů.

V případě, že jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

 

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.

 

Ve shora uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obracejte písemně či e-mailem na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.

 

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

12. Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů:

E-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Právo & Compliance

Bělohorská 203

169 00 Praha 6