Načítá se

Načítá se

Podmínky použití: Věrnostní program „Kaufland Card“

PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ PERSONALIZOVANÝCH NABÍDEK PRO ÚČASTNÍKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU KAUFLAND CARD

1. Rozsah a vztah k ostatním předpisům 

Tyto podmínky upravují využívání personalizovaných nabídek a kupónů zákazníky, kteří jsou držiteli karty „Kaufland Card“ (dále jen "Věrnostní program Kaufland Card“ nebo „Služba Kaufland Card“).

Služba Kaufland Card je provozována společností Kaufland Česká republika v.o.s. (dále jen "Kaufland" nebo "My"), přičemž do poskytování Věrnostního programu Kaufland Card jsou zapojeny i jiné společnosti náležící do skupiny Kaufland (společně dále jen „společnost Kaufland“). Věrnostní program je určen spotřebitelům ("Uživatelé" nebo "Oni"), kteří jsou držiteli Kaufland Card a přejí si dostávat personalizované nabídky reklamních akcí přizpůsobené jejich nákupnímu chování a nákupní historii v obchodech Kaufland, tedy nabídky, které co nejvíce odpovídají jejich zájmům. Výhody Věrnostního programu jsou poskytovány za následujících podmínek.


2. Podmínky účasti

Registrace do Věrnostního programu Kaufland Card je možná pouze pro Uživatele staršího 18 let. Věrnostní program Kaufland Card je možné využívat pouze pro osobní účely. Komerční využití je vyloučeno. Personalizované reklamní nabídky jsou nedílnou součástí Věrnostního programu Kaufland Card a jsou k dispozici v mobilní aplikaci Kaufland – Akce a recepty Kaufland (dále jen „Aplikace Kaufland“) v sekci Kaufland Card, nebo v Uživatelském rozhraní na internetových stránkách kaufland.cz a/nebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland, anebo mohou být Uživateli zaslány způsobem, se kterým vyjádřil souhlas, tj. např. e-mailem, SMSkou, poštou apod.

Aby mohl Uživatel využívat personalizované reklamní nabídky, musí mít založený online účet v Aplikaci Kaufland pro Kaufland Card a musí vyslovit souhlas s podmínkami užívání a zásadami ochrany osobních údajů, a nebo musí být držitelem registrované fyzické karty Kaufland Card a vyslovit souhlas s podmínkami užívání a zasíláním personalizovaných nabídek prostřednictvím jím zvoleného komunikačního kanálu, a to v uživatelském rozhraní na webu kaufland.cz anebo na terminálu umístěném v obchodních domech Kaufland.

 

3. Účel služby

Abychom Vám mohli poskytnout výhody plynoucí z vlastnictví Kaufland Card a současně Vám mohli nabídnout co možná nejlépe individualizované nabídky, musíme Vás blíže poznat. V této souvislosti nejprve zjistíme, jaké výrobky, akce a služby by pro Vás mohly být zajímavé a relevantní. Díky tomu Vás budeme moci např. upozornit na slevové akce Vašich oblíbených výrobků, můžeme Vám nabídnout zvláštní cenové výhody a cíleně Vás informovat v rámci jednotlivých sortimentních akcí o atraktivních nabídkách. Z tohoto důvodu shromažďujeme, zpracováváme a používáme řadu osobních údajů týkajících se Vašeho nákupního chování (blíže viz. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card))

Ovšem i jiné shora uvedené údaje mohou napovědět o Vašich potencionálních produktových zájmech. Pro tyto účely zjišťujeme možnou souvislost mezi konkrétním osobním údajem či více osobními údaji a produktovými zájmy. Pro stanovení této souvislosti využíváme matematicko-statistické metody. Za tímto účelem jsou Vaše osobní údaje porovnávány s údaji jiných zákazníků. Na základě tohoto srovnání pak můžeme odvodit, jaké další výrobky a akce, o které projevili zájem jiní zákazníci se srovnatelnými zájmy, by mohly být zajímavé i pro Vás.


Účast ve Věrnostním programu Kaufland Card a zasílání personalizovaných reklamních nabídek prostřednictvím Aplikace Kaufland nebo prostřednictvím jiného komunikačního kanálu využívaného Uživatelem je zdarma. V rámci služby Kaufland Card může Uživatel podle svých potřeb a spotřebitelského chování využívat různé typy nabídek.

Prostřednictvím personalizovaných reklamních nabídek má Kaufland možnost, avšak nikoliv povinnost, přizpůsobit nabídky zájmům a preferencím konkrétního Uživatele.

 

4. Typy personalizovaných reklamních nabídek

Podoba, délka trvání a parametry personalizované reklamní nabídky a pravidla pro její využití se mohou lišit a jsou vždy podrobně uvedeny v popisu konkrétní akce. V závislosti na typu karty Kaufland Card, kterou Uživatel využívá (digitální karta Kaufland Card v mobilní aplikaci nebo fyzická karta Kaufland Card přirazená k digitálnímu účtu Uživatele v Aplikaci Kaufland a nebo fyzická karta Kaufland Card) se personalizované reklamní nabídky buď zobrazují v mobilní Aplikaci Kaufland nebo mohou být zasílány prostřednictvím komunikačního kanálu, se kterým vyslovil Uživatel souhlas, zejména pak na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland nebo v uživatelském rozhraní na webu kaufland.cz.

Každá personalizovaná reklamní nabídka má například stanovenou určitou dobu platnosti, která může být v rozmezí od jedné hodiny přes jeden den po několik dní, a může platit buď ve všech obchodech Kaufland v dané zemi nebo pouze ve vybraných obchodech dle rozhodnutí a oznámení společnosti Kaufland. Personalizované reklamní nabídky mohou být různého typu a zahrnují například: slevu na určitý produkt, slevu na určitou skupinu produktů, slevu na celkovou hodnotu nákupního košíku Uživatele atd.

Individuální reklamní nabídky mohou být zasílány různě často, případně nemusí být zasílány vůbec, a to mimo jiné v závislosti na profilu Uživatele, jeho nákupech a probíhajících marketingových kampaních Kaufland (např. uvedení nového produktu na trh, kampaně týkající se nepotravinového zboží, obecné marketingové kampaně atd.).

 

5. Využití personalizovaných reklamních nabídek

Pokud Uživatel během návštěvy obchodu Kaufland načte u pokladny Kaufland Card (digitální nebo fyzickou kartu a nebo fyzickou kartu přiřazenou k digitálnímu účtu Uživatele v Aplikaci Kaufland), společnost Kaufland nákup zaznamená a k příslušnému účtu Uživatele přiřadí celý obsah daňového dokladu – účtenky (tj. navštívený obchod, zakoupené produkty, počet kusů a hodnota každého produktu, použité slevy a kupóny, celková částka kupónu, datum a čas nákupu, celkem k zaplacení, informace o daních, body za nákupy, ušetřeno s Kaufland Card, číslo karty- zašifrované a způsob platby, tj. hotovostní či bezhotovostní). Účely přiřazení nákupu k účtu Uživatele jsou uvedeny výše. Účtenku bude možné sdílet s dalšími osobami a/nebo si jí stáhnout do telefonu. Účtenka bude viditelná v aplikaci Kaufland, bude přístupná pouze příslušnému zákazníkovi, který bude přihlášený do Kaufland Card systému.

Personalizované reklamní nabídky je možné zobrazit v sekci Kaufland Card v mobilní aplikaci Kaufland, nebo v uživatelském rozhraní na webu kaufland.cz a nebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland, nebo se o nich lze podle potřeby informovat prostřednictvím komunikačních kanálů, s jejichž použitím vyjádřil Uživatel souhlas.

V mobilní Kaufland Aplikaci, na webovém rozhraní kaufland.cz a nebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland, jsou personalizované reklamní nabídky k dispozici buď již v aktivované formě (dále jen „aktivované nabídky“) nebo ve formě neaktivních nabídek, které si Uživatel prostřednictvím tlačítka aktivovat/deaktivovat, sám aktivuje či deaktivuje (dále jen „neaktivní nabídky“). Pokud Uživatel u pokladny obchodu Kaufland načte kartu Kaufland Card uplatní se aktivované nabídky na jeho nákup automaticky.  U neaktivních nabídek si zvolí Uživatel aktivaci sám, až bude chtít tuto nabídku využít. Aktivací neaktivní nabídky se tato nabídka stává aktivovanou.

Bude-li při placení u pokladny načtena digitální anebo fyzická karta Kaufland Card a nebo fyzická karta Kaufland Card přiřazená k digitálnímu účtu v Kaufland Aplikaci, uplatní se všechny aktivované nabídky a neaktivní nabídky, u kterých Uživatel provedl jejich aktivaci.

 

6. Prostředky pro oznámení personalizovaných reklamních nabídek

Pokud Uživatel přijal Podmínky pro využívání personalizovaných nabídek pro účastníky Kaufland Card prostřednictvím mobilní aplikace Kaufland, zobrazí se mu personalizované reklamní nabídky v příslušné části mobilní aplikace Kaufland v sekci Kaufland Card.

Uživatelé, kteří vlastní fyzickou kartu Kaufland Card, budou získávat informace o svých personalizovaných reklamních nabídkách prostřednictvím komunikačního kanálu, s jehož používáním vyjádřil souhlas nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní na webu kaufland.cz nebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland.

 

7. Realizace Kaufland Card u partnerů

Podmínky pro realizaci :

1.     registrace ve věrnostním programu Kaufland Card,

2.     udělení souhlasu se zasíláním e-mailových nabídek,

3.     nákup v Kauflandu minimálně za 500 Kč v rámci jednoho nákupu v daném akčním týdnu (shodný termín s platností akčního letáku).

Postup :

V příslušném akčním týdnu obdrží Uživatel na zadaný e-mail partnerský Kaufland Card newsletter s tajnými kódy pro uplatnění u partnerů. Každý z těchto tajných kódů Uživatele opravňuje k jednorázovému čerpání nabízené výhody u daného partnera. Doba platnosti kódu začíná od doby, kdy Uživatel obdrží kód a trvá po celou dobu partnerství Kauflandu s daným partnerem. V každém týdnu může Uživatel obdržet vždy pouze jeden kód pro každého partnera (s výjimkou OMV, kdy uživatel obdrží po splnění výše uvedených podmínek dva tajné kódy). Je možné např. za čtyři týdny nasbírat čtyři kódy a pak je uplatnit všechny v jednom týdnu. Slevy z jednotlivých tajných kódů ale nelze v rámci jednoho nákupu u partnera kombinovat/kumulovat. Při nákupu u partnera se Uživatele prokáže příslušným tajným kódem z e-mailu.

Mechanika: „Ukaž svoji kartu“ (Show your card):

§  Kamenný obchod: Při návštěvě partnerského obchodu předloží Uživatel svou Kaufland Card a partner si zaeviduje její číslo. Poté od partnera Uživatel obdrží uvedenou výhodu.

§  Online: Do příslušného pole ve formuláři při zadávání online objednávky vyplní Uživatel číslo své Kaufland Card (pod QRkódem). Poté Uživatel od partnera obdrží danou výhodu.

 

Každý z partnerů má právo evidovat využité kódy a čísla Kaufland Card spolu s termínem jejich využití, jejichž seznam pravidelně (měsíčně) odevzdává Kauflandu. Kaufland tato data může dále zpracovávat.

Existují dvě varianty mechaniky čerpání výhod:

Varianta první :

Mechanika čerpání výhod: „Tajný kód v týdenním e-mailovém newsletteru“:

OMV:

Pro každý zaslaný tajný kód je v e-mailu specifikováno, jakou slevu s ním může uživatel uplatnit. Slevy (ani kódy) spolu nelze v rámci jednoho nákupu kombinovat.

Sleva 1:

01.02.2021 – 30.04.2021: sleva 3 Kč/l na prémiové pohonné hmoty a 1 Kč/l na ostatní pohonné hmoty (mimo CNG a elektronabíjení)

Sleva 2:

01.05.2021 – 31.12.2021: sleva 1 Kč/l na prémiové pohonné hmoty a 0,5 Kč/l na ostatní pohonné hmoty (mimo CNG a elektronabíjení)

Sleva 3:

01.02.2021 – 31.12.2021: sleva 50% na umytí auta v programu automyčky: TOP Wash (platí při natankování min. 25l pohonných hmot)

 Realizace :

a)     Pokud zákazník natankuje pod 25 l, může využít pouze tajný kód se slevou na palivo. 

b)     Pokud zákazník natankuje nad 25l (včetně 25l) – může vybrat, jestli využije tajný kód se slevou na myčku nebo tajný kód se slevou na palivo. Tyto dva kódy ovšem nejsou kombinovatelné. Nelze je využít v rámci jednoho nákupu.

Výše uvedené výhody platí pouze na vybraných čerpacích stanicích – viz následující tabulka:

Jméno čerpací stanice

Město

PSČ

upřesnění místa

Sleva 3 Kč / 1 L prémiového paliva MaxxMotion

Sleva 1 Kč / 1 L základního paliva

Natankujte alespoň 25 L paliva a získejte slevu 50 % na mycí program TOP

Pávov Jih

Jihlava

586 01

Dálnice D1 - 119 km směr Brno

ANO

ANO

NE

Pávov Sever

Jihlava

586 01

Dálnice D1 - směr Praha

ANO

ANO

NE

Brno, Heršpická západ

Brno-mesto

639 00

Heršpická

ANO

ANO

ANO

Zlín, Louky

Zlín

760 01

Tř. Tomáše Bati

ANO

ANO

ANO

Príbram, Evropská

Príbram

262 01

Evropská ul. (směr Praha - Příbram)

ANO

ANO

ANO

Praha, Kongresové Centrum

Praha

140 00

tř. 5. května 1640

ANO

ANO

ANO

Praha, Podebradská

Praha

190 00

Poděbradská

ANO

ANO

ANO

Brno, Starý Lískovec

Brno-mesto

625 00

Dálnice D1, 192 km (Brno-Praha)

ANO

ANO

NE

Beroun Sever

Beroun

266 01

Nájezd na dálnici D5

ANO

ANO

NE

Beroun Jih

Beroun

266 01

sjezd z dálnice D5

ANO

ANO

ANO

Praha, Cínovecká

Praha

180 00

Cínovecká

ANO

ANO

NE

Olomouc, Brněnská

Olomouc

779 00

Brněnská

ANO

ANO

ANO

Vrbová Lhota, jih

Podebrady

289 11

Dálnice D11, 35 km, jih

ANO

ANO

NE

Brno, Tuřany

Brno-mesto

627 00

Dálnice D1 198,5 km

ANO

ANO

NE

Plzeň,  U Prazdroje

Plzen

301 00

U Prazdroje

ANO

ANO

NE

Hradec Králové, Pilnáčkova

Hradec Králové

500 02

Okružní

ANO

ANO

ANO

Praha, Šterboholská sever

Praha

100 00

Štěrboholská radiála-směr centrum

ANO

ANO

ANO

Praha, Švehlova

Praha

102 00

Švehlova

ANO

ANO

ANO

Jihlava, Okružní

Jihlava

586 01

Okružní

ANO

ANO

ANO

Senohraby Východ

Benešov

251 66

Pětihosty (E55, směr Praha)

ANO

ANO

NE

Senohraby Západ

Benešov

251 66

Pětihosty (E55, směr Benešov)

ANO

ANO

NE

Hlinsko

Havlíckuv Brod

539 01

Poličská

ANO

ANO

ANO

Zálužany

Príbram

262 72

Zálužany

NE

NE

NE

Teplice, Prosetice

Teplice

415 01

E55, směr Cínovec

ANO

ANO

ANO

Uničov

Olomouc

783 91

Litovelská

ANO

ANO

NE

Praha, Šterboholská jih

Praha

100 00

Štěrboholská radiála

ANO

ANO

ANO

Praha, Rohanské nábreží

Praha

186 00

Rohanské nábřeží

ANO

ANO

ANO

Praha, Kačerov

Praha

140 00

Tř. 5. května

ANO

ANO

ANO

Kromeříž

Zlín

767 01

Hulínská

ANO

ANO

ANO

Hnanice

Znojmo

669 02

Hnanice

ANO

ANO

ANO

Nýrsko

Klatovy

340 22

U nádraží

ANO

ANO

NE

Beroun, Plzeňská

Beroun

266 04

Plzeňská

ANO

ANO

NE

Lužice

Hodonín

696 18

Lužice, silnice 55

ANO

ANO

NE

Rozvadov

Tachov

348 07

Rozvadov

ANO

ANO

NE

Kladno, Kročehlavská

Kladno

272 03

Kročehlavská

ANO

ANO

ANO

Naháč

Benešov

257 24

"odpočívka Naháč, Chocerady"

ANO

ANO

NE

České Budějovice, Dlouhá louka

Ceské Budejovice

370 01

Dlouhá louka

ANO

ANO

ANO

Moravská Trebová

Svitavy

570 01

Dvorní

ANO

ANO

ANO

Kladno, Americká

Kladno

272 01

Americká

ANO

ANO

ANO

Znojmo, Pražská

Znojmo

669 02

Pražská

ANO

ANO

ANO

Zlín, Výletní

Zlín

760 01

Gahurova

ANO

ANO

ANO

Havlíčkův Brod, Humpolecká

Havlíckuv Brod

580 01

Humpolecká

ANO

ANO

ANO

Mariánské Lázně

Cheb

353 01

Plzeňská třída

ANO

ANO

ANO

Karlovy Vary, Západní

Karlovy Vary

360 02

Západní

ANO

ANO

ANO

Olomouc, Nemilany

Olomouc

783 02

R35 odpočívka Nemilany

ANO

ANO

NE

Hradec Králové, Sokolská

Hradec Králové

500 12

Sokolská

ANO

ANO

ANO

Rohlenka

Brno-venkov

664 05

Odpočívka Rohlenka, D1 směr Vyškov

ANO

ANO

NE

Karlovy Vary, Pobrežní

Karlovy Vary

360 01

Pobřežní

ANO

ANO

ANO

Ostrava, Mariánskohorská

Ostrava

709 00

Mariánskohorská

ANO

ANO

ANO

Praha, Průmyslová

Praha

108 00

Průmyslová

ANO

ANO

NE

Klíčany

Praha

250 69

odpočívka Klíčany D8

ANO

ANO

NE

Brno, Dolní Heršpice

Brno-venkov

619 00

"D2, 1km vpravo"

ANO

ANO

ANO

Jihlava, Znojemská

Jihlava

586 01

Znojemská

ANO

ANO

ANO

Praha, Radlická

Praha

158 00

Radlická 629

ANO

ANO

ANO

Brno, Jedovnická

Brno-mesto

628 00

Jedovnická

ANO

ANO

ANO

Praha, Plzeňská sever

Praha

150 00

Plzeňská (směr z centra)

ANO

ANO

ANO

Praha, Jižní spojka Krč sever

Praha

140 02

Jižní Spojka ( směr Praha 5)

ANO

ANO

ANO

Praha, Lhotecká

Praha

143 00

Lhotecká

ANO

ANO

ANO

Rožnov p. Radhoštem

Vsetín

756 61

Meziříčská

ANO

ANO

ANO

Prostějov, Plumlovská

Prostejov

796 01

Plumlovská

ANO

ANO

ANO

Frýdek-Místek, Beskydská

Frýdek-Místek

738 01

Beskydská

ANO

ANO

NE

Brno, Cimburkova

Brno-mesto

612 00

Cimburkova

ANO

ANO

ANO

Praha, Strakonická Chuchle

Praha

159 00

Strakonická

ANO

ANO

ANO

Havířov

Karviná

736 01

Moskevská

ANO

ANO

ANO

Praha, Slánská

Praha

163 00

Slánská

ANO

ANO

ANO

Český Krumlov

Ceský Krumlov

380 01

Domoradická

ANO

ANO

ANO

Brno, Troubsko

Brno-mesto

625 00

Dálnice D1, 187km vlevo

ANO

ANO

NE

Svitavy

Svitavy

568 01

kpt. Jaroše

ANO

ANO

ANO

Mikulášov

Havlíckuv Brod

582 55

"odpočívka Mikulášov"

ANO

ANO

NE

Sokolov

Sokolov

356 05

K.H.Borovského

ANO

ANO

ANO

Kladruby

Tachov

349 61

"dálnice D5, 111 km směr Plzeň"

ANO

ANO

NE

Praha, Chodovská

Praha

141 00

Chodovská

ANO

ANO

ANO

Draženov

Domažlice

345 20

Draženov

ANO

ANO

NE

Modřice

Brno-venkov

664 42

Brněnská

ANO

ANO

NE

Třinec

Frýdek-Místek

739 61

Lidická

ANO

ANO

ANO

Praha, Pankrác

Praha

140 00

5. května (směr do centra)

ANO

ANO

NE

Napajedla

Zlín

763 61

Kvítkovická

ANO

ANO

NE

Lednice

Breclav

691 44

Nejdecká

ANO

ANO

NE

Mladá Boleslav, Jicínská sever

Mladá Boleslav

293 01

Jičínská

ANO

ANO

ANO

Hodonín

Hodonín

695 00

Velkomoravská

ANO

ANO

ANO

Strakonice

Strakonice

386 01

Písecká

ANO

ANO

ANO

Plzeň, Domažlická

Plzen

301 17

Domažlická

ANO

ANO

ANO

Frýdek Místek, Dobrá

Frýdek-Místek

738 01

silnice R48 u obce Dobrá

ANO

ANO

NE

Praha, Jižní spojka Krc jih

Praha

140 00

Jižní spojka (směr Praha 9)

ANO

ANO

ANO

Praha, K horkám

Praha

149 00

K Horkám

ANO

ANO

ANO

Praha, Modranská

Praha

143 00

Čs. exilu

ANO

ANO

ANO

Praha, K Barrandovu, Slivenec

Praha

152 00

K Barrandovu

ANO

ANO

ANO

Praha, Bucharova

Praha

155 00

Bucharova

ANO

ANO

ANO

Brno, Heršpická východ

Brno-mesto

639 00

Heršpická

ANO

ANO

ANO

Plzen, Lidická

Plzen

323 22

Lidická

ANO

ANO

ANO

Pardubice, Hradecká západ

Pardubice

530 09

Hradecká

ANO

ANO

ANO

Ostrava, Rudná

Ostrava

719 00

Rudná

ANO

ANO

NE

Uherské Hradište, tr.mrš.Malinovského východ

Uherské Hradište

686 01

Tř. mrš. Malinovského

ANO

ANO

ANO

Praha, Prosecká

Praha

190 00

Prosecká

ANO

ANO

NE

Benešov, Nádražní

Benešov

256 01

Nádražní

ANO

ANO

ANO

Vyškov, Brnenská

Vyškov

682 01

Brněnská

ANO

ANO

ANO

Brno, Černovická

Brno-mesto

618 00

Černovická

ANO

ANO

ANO

Dunice

Benešov

257 86

"dálnice D1, 72 km"

ANO

ANO

NE

Kolín

Kolín

280 00

Pražská

ANO

ANO

ANO

Přeštice

Plzen-Jih

334 01

Hlávkova

ANO

ANO

NE

Benešov, Červené vršky

Benešov

256 01

Červené vršky

ANO

ANO

NE

Ždár n. Sázavou

Ždár nad Sázavou

591 01

Hamry nad Sázavou

ANO

ANO

NE

Česká Trebová

Ústí nad Orlicí

560 03

Lhotka

ANO

ANO

NE

Vyškov, Dedická

Vyškov

682 01

Dědičská

NE

NE

NE

Olomouc, Chválkovice

Olomouc

771 00

Chvalkovická

ANO

ANO

ANO

Olomouc, Dolní Hejcínská

Olomouc

772 00

Dolní Hejčínská

ANO

ANO

NE

Příbram, Jana Drdy

Príbram

261 02

Jana Drdy

ANO

ANO

ANO

Blansko, Nádražní

Blansko

678 20

Nádražní

NE

NE

NE

Chraštice

Príbram

262 72

Chraštice

NE

NE

NE

Písek, Táborská

Písek

397 01

Táborská

NE

NE

NE

Klimkovice

Ostrava

742 83

Václavovice

ANO

ANO

ANO

Boží dar

Karlovy Vary

362 62

Hraniční přechod

NE

NE

NE

Bruntál

Bruntál

792 01

Staroměstská

NE

NE

NE

Havlíčkův Brod, Masarykova

Havlíckuv Brod

580 00

Masarykova ul. výpadovka Kolín

NE

NE

NE

Hatě východ

Znojmo

671 23

Hraniční přechod Hatě směr ČR

NE

NE

NE

Lipůvka

Brno-venkov

679 22

Lipůvka

NE

NE

NE

Boskovice

Blansko

680 01

Otakara Kubína

NE

NE

NE

Starý Hrozenkov

Uherské Hradište

687 74

Starý Hrozenkov

NE

NE

NE

Praha, Argentinská

Praha

170 00

Argentinská

ANO

ANO

ANO

Hranice

Prostejov

753 01

Bělotínská

ANO

ANO

NE

Praha, Želivského

Praha

130 00

Jana Želivského

ANO

ANO

ANO

Siřejovice

Litomerice

410 02

Dálnice D8, 44. km

ANO

ANO

NE

Karlovy Vary, Dolní Kamenná

Karlovy Vary

360 01

Dolní Kamenná

ANO

ANO

ANO

Praha, Zálesí

Praha

142 00

Zálesí

ANO

ANO

ANO

Mladá Boleslav, Jičínská jih

Mladá Boleslav

293 01

Jičínská

ANO

ANO

NE

Praha, Karlovarská

Praha

163 00

Karlovarská

ANO

ANO

ANO

Brno, Porgesova

Brno-venkov

612 00

Porgesova

ANO

ANO

NE

Újezd nad Lesy

Praha

190 16

Starokolínská

ANO

ANO

NE

Uherský Brod

Uherské Hradište

686 01

U Korečnice

ANO

ANO

NE

Litvínovice

Ceské Budejovice

370 01

Pod Stromovkou

ANO

ANO

ANO

Kolešov

Rakovník

270 36

hl. tah směr Praha - Karlovy Vary

ANO

ANO

NE

Mladá Boleslav, Havlíčkova

Mladá Boleslav

293 01

Havlíčkova

ANO

ANO

ANO

Vrbová Lhota, sever

Podebrady

289 11

Dálnice D11, 35 km, sever

ANO

ANO

NE

Praha, Plzenská jih

Praha

150 00

Plzeňská - směr do centra

ANO

ANO

ANO

Praha, Mladoboleslavská

Praha

197 21

Mladoboleslavská

ANO

ANO

ANO

Kopřivnice

UNDEFINIERT

742 21

Obránců míru

ANO

ANO

ANO

Prostějov, Žešov

Olomouc

796 01

silnice E 462

ANO

ANO

NE

Vílanec 43,Stonařov

Stonařov

588 33

silnice

NE

NE

NE

Sedlec

Sedlec

691 21

silnice

NE

NE

NE

Ostrava Bohumínská

Ostrava

710 00

Bohumínská ulice 2080/77

ANO

ANO

NE

 

VODAFONE:

Platnost nabídky:

Neomezeně (případně 3-měsíční výpovědní lhůta ze strany partnera)

Sleva:

Tarif START 250 (obsahuje 1GB dat, 250 minut volání do všech sítí v rámci ČR) se slevou 25% (cena před slevou 399 Kč/měsíčně a cena po slevě 299 Kč/měsíčně) + neomezené SMS do všech sítí v rámci ČR na 24 měsíců v hodnotě 101 Kč/měsíčně bez dodatečného zpoplatnění = balíček v hodnotě 500 Kč/měsíčně před slevou je nyní za zvýhodněnou cenu 299 Kč/měsíčně.

Nabídka platí pouze při uzavření smlouvy osobně v jakékoliv kamenné prodejně Vodafone v ČR. Kromě tajného kódu je zákazník povinen prokázat se svojí Kaufland Card (plastovou kartou nebo kartou v aplikaci).

Varianta druhá :

Mechanika čerpání výhod: „Ukaž svoji kartu“ (Show your card):

 

E.ON

Platnost nabídky:

Neomezeně (případně 3-měsíční výpovědní lhůta ze strany partnera)

Sleva 1:

Sleva ve výši 30% ze standardních ceníků E.ON

Sleva 2:

Bonus pro majitele Kaufland Card za každou nově uzavřenou smlouvu s E.ON, který bude odečten z první fakturace (pro nové zákazníky E.ON: 2 500 Kč zemní plyn a 2 000 Kč elektrická energie / pro stávající zákazníky E.ON: 100 – 1 000 Kč dle určení E.ON).

 

Slevy je možné uplatnit pouze prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách https://www.eon.cz/kaufland

Zákazník vyplní své číslo Kaufland Card do webového formuláře do pole s názvem „Číslo Kaufland Card”.

 

JUMPPARK:

Platnost nabídky:

Neomezeně (případně 3-měsíční výpovědní lhůta ze strany partnera):

Sleva:

Sleva 20% na veškeré typy vstupného + ke každému vstupu 1x neperlivá voda 0,5l s logem JumpPark zdarma

TEP FAKTOR:

Platnost nabídky:

Neomezeně (případně 3-měsíční výpovědní lhůta ze strany partnera)

Sleva 1:

pondělí-pátek: 1+1 (ke každé vstupence 1 vstupenka zdarma)

Sleva 2:

sobota-neděle: 2+1 (ke každým 2 vstupenkám 1 vstupenka zdarma)

SÍŇ SLÁVY ČESKÉHO HOKEJE:

Platnost nabídky:

Neomezeně (případně 3-měsíční výpovědní lhůta ze strany partnera)

Sleva:

1+1 vstupenka (ke každé zakoupené vstupence jakéhokoli typu 1 vstupenka stejného typu zdarma při zakoupení v muzeu – ne online)

OFICIÁLNÍ FANSHOP ČESKÉHO HOKEJE:

Platnost nabídky:

Neomezeně (případně 3-měsíční výpovědní lhůta ze strany partnera)

Sleva:

10% sleva na nákup (nevztahuje se na komisní produkty od třetích stran, prodávané v kamenných obchodech partnera, např. produkty CCM, NHL, apod. + nevztahuje se na následující akční, charitativní a již zlevněné zboží a produkty v komisi, jejichž přesný výčet je uveden zde:

-        https://fanshop.hokej.cz/p628-kniha-hrdinove,

-        https://fanshop.hokej.cz/p614-retro-svetr-z-roku-1947-limitovana-edice,

-        https://fanshop.hokej.cz/p496-cerveny-retro-dres-cssr,

-        https://fanshop.hokej.cz/p495-modry-retro-dres-cssr,

-        https://fanshop.hokej.cz/p282-kozena-bunda-z-ms-v-roce-1947-limitovana-edice,

-        https://fanshop.hokej.cz/p201-set-nalepek-nagano)

 DOUGLAS:

Platnost nabídky:

1.9. – 19.12.2021

Sleva:

Sleva 20 % na celý nákup při nákupu nad 890 Kč. Sleva neplatí na již zlevněný sortiment a značky Armani Privé, Kiehl´s a Les Exclusifs de Chanel. Slevy nelze kombinovat.

Nabídka platí pro kamenné i online prodejny. Kód pro kamenné prodejny je nutné předložit beauty konzultantce u pokladny. Kód pro online prodejny je nutné zadat do košíku při objednávce na www.douglas.cz

KFC:

Platnost nabídky:

1.10. – 31.12.2021

Sleva:

Twister + bezedný nápoj jen za 99,-Kč. Při uplatnění na rozvozu bude dodáno s plechovkou Pepsi 0.33 l a minimální objednávka je 180 Kč.

Pro uplatnění nabídky je nutné použít slevový tajný  kód.

 

 

 

 

GRAND OPTICAL:

Platnost nabídky:

1.9. – 30.11.2021

Sleva:

Váš věk = Vaše sleva +10 %

Získejte slevu na stovky obrouček odpovídající Vašemu věku navýšenou o dalších 10 % na privátní značky dioptrických obrouček Grand Optical. Sleva se nevztahuje na sluneční brýle a dioptrické obroučky mezinárodních značek. Slevy nelze kombinovat. Nabídka platí pro kamenné i online prodejny.

Další pravidla akce:

·        Akce je určena pouze pro držitele Kaufland Card, kteří se prokáží e-mailem s nabídkou a kódem a kteří si v GrandOptical pro sebe objednají nebo zakoupí kompletní dioptrické brýle ve stanoveném termínu.

·        Zákazník je povinen prokázat svůj věk předložením jakéhokoliv platného identifikačního dokladu.

·        Akce se týká pouze obrouček exkluzivních značek GrandOptical.

·        Slevy na vybrané obruby je možné poskytnout pouze při nákupu kompletních dioptrických brýlí (obruba + brýlové čočky).

·        Slevu 25 % a 50 % na brýlové čočky lze poskytnout pouze při nákupu kompletních dioptrických brýlí (obruba + brýlové čočky).

·        V případě brýlových čoček bude 25%, nebo 50% sleva poskytnuta z ceny brýlových čoček včetně povrchových úprav.

·        Slevu podle věku na obruby nelze kombinovat se slevou 25 %, nebo 50 % na brýlové čočky.

·        Nárok na slevu nelze uplatňovat zpětně na již uzavřené obchodní smlouvy (objednávky) a slevu nelze přenést na jinou skupinu výrobků.

·        Akce se netýká slunečních brýlí.

·        Slevu nelze rozdělit na části, nelze ji vyměnit za hotovost a z její hodnoty nelze vracet v hotovosti.

·        Tuto promo akci není možné kombinovat s jinými akčními nabídkami nebo trvalými slevami (vč. programu OptiKarta PARTNER) ani s poukazy na dioptrické brýle.

·        Poukazy zdravotních pojišťoven je možné sčítat se slevami této akce.

·        Nabídka platí ve všech prodejnách GrandOptical v České republice.

 

8. Stav bodů a postup při zapomenutí hesla

Stav bodů :

Uživatel po přihlášení uvidí v uživatelském rozhraní na webu nebo na terminálu na filiálce stav svých bodů, své osobní údaje a také své kupóny.

Heslo :

Uživatel má dvě možnosti řešení, pokud zapomněl své heslo a to požádání o zaslání jednorázového hesla anebo nastavení hesla nového. V obou případech se jedná o stejný postup, který se liší v tom, že u jednorázového hesla Uživatel obdrží pokaždé jiné heslo a  s ním se přihlásí jen jednou, ale jakmile se jednou odhlásí, tak si musí nechat zaslat kód, nebo u zapomenutého hesla - si nastaví toto heslo nastálo.

 

Postup :

a.      SMS:

1)     Uživatel obdrží 6ti místný kód SMSkou. Tento kód je pouze jednorázově platný. Při dalším přihlášení s jednorázovým heslem bude zaslán nový kód SMSkou.

2)     Uživatel zadá nový kód a otevře se mu nové okénko. Zde Uživatel vloží nové osobní heslo. Při dalším přihlášení může použít nové heslo (zapomenuté heslo nastálo, jednorázové heslo pouze jednou).

 

b.     E-Mail:

         Jednorázové heslo:

1)     Uživatel obdrží 6ti místný kód emailem. Tento kód je pouze jednorázově platný.

2)     Uživatel zadá nový kód a otevře se mu nové okénko. Zde Uživatel vloží nové osobní heslo. Při dalším přihlášení s jednorázovým heslem bude zaslán nový kód emailem.

 

Zapomenuté heslo:

1)     Uživatel obdrží email s odkazem, kde si může zvolit nové heslo. V dalším kroku bude změna potvrzena, tedy že heslo bylo aktualizováno. Uživatel může na tabletu anebo na uživatelském rozhraní na webu kaufland.cz zadat své nové heslo a pokračovat.

PODMÍNKY PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI KAUFLAND 

Vážení zákazníci, v souvislosti s rozšiřováním a zlepšováním našich služeb jsme pro Vás aktualizovali "Podmínky pro Věrnostní program společnosti Kaufland, Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card a Podmínky pro využívání personalizovaných nabídek pro účastníky Věrnostního programu Kaufland Card“. Jejich aktuální znění najdete níže.

V případě, že nebudete souhlasit s aktuálním zněním Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland a Zásad ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card, můžete se z Věrnostního programu Kaufland Card odhlásit prostřednictvím svého osobního účtu v aplikaci Kaufland a nebo na internetových stránkách www.kaufland.cz.

Popřípadě můžete o smazání Vašeho osobního profilu požádat také e-mailem na adresu kontakt@kaufland.cz. Smazáním osobního profilu nebudete moci nadále využívat plný rozsah funkcí, které vám aplikace nabízí. Pokud tak neučiníte, máme za to, že nové podmínky a zásady akceptujete.

1. Oblast platnosti a vztah k jiným úpravám 

Tyto Podmínky stanoví podmínky pro využívání Věrnostního programu prostřednictvím karty Kauflandu „Kaufland Card“ (dále jen „Věrnostní program Kaufland Card“ anebo „Služba Kaufland Card “). Služba Kaufland Card je provozována společností Kaufland Česká republika v.o.s. (dále jen „společnost Kaufland“ nebo „my“), přičemž do poskytování Věrnostního programu Kaufland Card jsou zapojeny i jiné společnosti náležející do skupiny Kaufland (společně dále jen „společnost Kaufland“) nebo smluvní partneři Kaufland. Věrnostní program je určen spotřebitelům, kteří jsou držiteli digitální karty Kaufland Card anebo fyzické Karty Kaufland Card anebo fyzické Karty Kaufland Card, která bude dle těchto Podmínek sloučena s digitální kartou Kaufland Card (dále jen „Uživatel(é)“ nebo „Vy“) a kteří mají zájem získat účastí na Věrnostním programu zvláštní výhody a chtějí od společnosti Kaufland získávat personalizované informace o nabídkách a akcích společnosti Kaufland, které co nejvíce odpovídají jejich zájmům. Cílem Věrnostního programu je poskytnout spotřebiteli výhody tohoto Programu a informace související s přímým marketingem. Výhody Věrnostního programu jsou poskytovány za níže uvedených Podmínek.

2. Podmínky účasti 

Účastník, který se chce přihlásit do Věrnostního programu Kaufland Card“ (dále rovněž jen „Uživatel(é)“) musí dosáhnout věku minimálně 18 let. Věrnostní program Kaufland Card je možné využívat pouze k soukromým účelům. Komerční využití je vyloučeno.

3. Registrace a účet 

Aby Uživatel mohl využívat naši Službu Kaufland Card, musí si založit online účet prostřednictvím mobilní aplikace Kaufland akce a recepty (dále jen „Kaufland Aplikace“), vytvořit si v mobilní Kaufland Aplikaci virtuální kartu Kaufland Card a tuto prostřednictvím Kaufland Aplikace zaregistrovat a propojit s online účtem anebo získat fyzickou kartu Kaufland Card a zaregistrovat se elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách společnosti Kaufland (www.kaufland.cz) nebo prostřednictvím tabletu na Informacích našeho obchodního domu. Vzhledem k tomu, že Službu Kaufland Card poskytujeme dobrovolně a bezúplatně, jsme oprávněni založení účtu v jednotlivém případě i bez uvedení důvodu odepřít.

E-mailová adresa a Vaše mobilní telefonní číslo, které jako Uživatel uvedete, nesmí být přiřazeno k žádnému jinému účtu. Pokud Uživatel uvede při registraci e-mailovou adresu, mobilní telefonní číslo nebo jiné kontaktní údaje, které mu nenáleží, zejména dočasnou anonymní e-mailovou adresu, jedná se o porušení pravidel Věrnostního programu Kaufland Card. Umožnit jiné osobě přístup k účtu Uživatele je zakázáno. Uživatel je povinen bezpečně uchovávat své přístupové údaje. Je zakázáno umožnit jiným osobám přístup k účtu Uživatele.

Jakákoli interakce se společností Kaufland prostřednictvím účtu Uživatele je přičitatelná Uživateli. To platí i tehdy, pokud třetí osoby jednají prostřednictvím účtu Uživatele v případě, že získaly přístup k účtu Uživatele v důsledku zaviněného porušení povinnosti Uživatele umožnit třetí osobě přístup k účtu Uživatele. Pokud má Uživatel indicie o tom, že je jeho účet neoprávněně užíván třetími osobami, je povinen nás o tom bez zbytečného odkladu informovat a změnit své přístupové údaje. Uživatel se může do Věrnostního programu Kaufland Card přihlásit prostřednictvím Kaufland Aplikace, která je disponibilní s různými mobilními platformami / provozními (operačními) systémy. Jako člen Věrnostního programu Kaufland Card bude mít Uživatel prostřednictvím Kaufland Aplikace k dispozici řadu služeb a nabídek týkajících se společnosti Kaufland.

Při registraci bude Uživateli automaticky přiřazeno zákaznické číslo.

4. Předmět plnění 

Účast na Věrnostním programu Kaufland Card je zdarma. 

Prostřednictvím Služby Kaufland Card získá Uživatel přístup k řadě rozmanitých služeb „šitých“ Uživateli přímo na míru. Tyto služby zahrnují mimo jiné nabídky uzpůsobené speciálně dle potřeb a nákupního chování Uživatele, nabídky na účast na výherních soutěžích a na slevových a zvláštních akcích poskytovaných mimo jiné prostřednictvím Kaufland Card partnerů. Těmito nabídkami budeme usilovat o to, abychom výrobky a službami, které společnost Kaufland nabízí, a dále také upozorněním na slevové akce, zvláštní cenové výhody, výrobky, služby a další nabídky od partnerů zakotvených v Podmínkách pro využívání personalizovaných nabídek pro účastníky věrnostního programu Kaufland Card, uspokojili záliby a zájmy Uživatele.

Mimo to má Uživatel možnost na vybraných prodejnách Kaufland využít také službu Kaufland K Scan na svém mobilním zařízení, čímž získá komfortnější a rychlejší způsob úhrady svého nákupu. Bližší informace ke službě K Scan naleznete v bodě 6 těchto podmínek a v Podmínkách používání služby Kaufland K Scan.


Pro registraci Uživatele v Kaufland Aplikaci a za účelem vedení zákaznického účtu jsou zapotřebí tyto osobní údaje o Uživateli: oslovení/pohlaví, titul (nepovinný údaj), jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo domu, okres/obvod, PSČ, obec), oblíbenou prodejnu Kaufland, datum narození, e-mailovou adresu a/nebo, mobilní telefonní číslo. Registrací uděluje Uživatel souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a s těmito Podmínkami pro Věrnostní program společnosti Kaufland a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

Přihlašovací údaje Uživatele jsou shromažďovány a používány pro účely přihlášení. Aby se Uživatel nemusel při každé návštěvě do Kaufland Aplikace nově přihlašovat, jsou jeho přihlašovací údaje uloženy v šifrované podobě přímo v Kaufland Aplikaci a to do doby, než se Uživatel ze svého účtu odhlásí.

Abychom Vám mohli poskytnout výhody plynoucí z vlastnictví Kaufland Card a současně Vám mohli nabídnout co možná nejlépe individualizované nabídky, musíme Vás blíže poznat. V této souvislosti nejprve zjistíme, jaké výrobky, akce a služby by pro Vás mohly být zajímavé a relevantní. Díky tomu Vás budeme moci např. upozornit na slevové akce Vašich oblíbených výrobků, můžeme Vám nabídnout zvláštní cenové výhody a cíleně Vás informovat v rámci jednotlivých sortimentních akcí o atraktivních nabídkách. Z tohoto důvodu shromažďujeme, zpracováváme a používáme řadu osobních údajů týkajících se Vašeho nákupního chování. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card.

Uživatel se u pokladny identifikuje aktivně předložením své digitální nebo fyzické karty Kaufland Card, uplatněním personalizovaného kupónu nebo využitím funkce kupónu v aplikaci Kaufland.

Za každý nákup v kterékoliv prodejně Kaufland v hodnotě nejméně 100,- Kč, při jehož placení předloží Uživatel digitální nebo fyzickou kartu Kaufland Card  budou Uživateli na Kaufland Card připsány věrnostní body tak, že za každých celých 100 Kč hodnoty nákupu bude připsán Uživateli 1 věrnostní bod. Hodnota nákupu dle předchozí věty, za kterou bude Uživateli připsán 1 věrnostní bod, může být ze strany Kauflandu na určitou dobu či pro určité speciální akce snížena. V takovém případě bude Uživatel o tomto snížení včas informován. Kaufland je dále oprávněn hodnotu věrnostního bodu a nebo hodnotu nákupu, za který věrnostní body náleží jednostranně měnit a to jak na určitou dobu tak i trvale. O těchto změnách bude Uživatel včas informován.

Uživatel bude moci získat další věrnostní body nad rámec uvedený v předchozím odstavci jako odměnu za určité nákupní chování nebo jako cenu v soutěžích vyhlášených Kauflandem, pokud toto bude stanoveno v podmínkách konkrétní soutěže.  

Věrnostní body bude Uživatel sbírat průběžně, v námi určených termínech bude možné, aby si Uživatel věrnostní body vyměnil za slevové kupóny (a to buď v Kaufland aplikaci nebo  ve svém Uživatelském rozhraní na internetových stránkách kaufland.cz anebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland) nebo je využil v rámci jiných aktivit společnosti Kaufland, které společnost Kaufland uveřejní na internetových stránkách společnosti Kaufland v sekci věnované Kaufland Card a/nebo v Kaufland aplikaci.

Platnost věrnostních bodů je omezena na 6 měsíců ode dne jejich připsání na Kaufland Card. Věrnostní body, u kterých propadla doba platnosti, budou vymazány z Kaufland Card vždy k 01.03., 01.06., 01.09. a 1.12. daného roku, a to v tom z těchto termínů, který bezprostředně následuje po propadnutí doby platnosti věrnostních bodů, které se budou vymazávat. Prvním termínem vymazání bodů bude 01.06.2021. Propadlé body nebude moci Uživatel již využít.

Věrnostní body nebudou Uživateli připisovány za nákup tabákových výrobků, cigaret a počáteční kojenecké výživy.

Registrací ve Věrnostním programu Kaufland Card a užíváním karty Kaufland Card vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s účastí v soutěžích pořádaných Kauflandem v rámci Věrnostního programu Kaufland Card.  Kaufland je oprávněn pořádat soutěže pro Uživatele Kaufland Card tím, že výherci soutěží budou losováni z Uživatelů Kaufland Card, kteří v předem oznámeném časovém období se registrují k soutěži, nakoupí zboží v Kauflandu a při nákupu předloží kartu Kaufland Card. Výhry budou specifikovány a oznámeny společně s oznámením časového období pro nákup zboží v rámci soutěže Kauflandu. Bližší informace a podmínky jednotlivých soutěží budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Kaufland v sekci věnované soutěžím (https://www.kaufland.cz/kauflandcard/soutez.html) a/nebo přímo v Aplikaci Kaufland (na webových stránkách www.kaufland.cz) či jiných komunikačních  kanálech. Uživatel registrací v soutěžním formuláři na internetových stránkách společnosti Kaufland, nákupem u společnosti Kaufland a předložením Kaufland Card při nákupu výslovně souhlasí se svým zařazením a účastí ve shora uvedených soutěžích.

5. Všeobecné požadavky na používání Služby prostřednictvím digitální Kaufland Card

Podmínkou pro vstup Uživatele do Věrnostního programu Kaufland Card je oprávněné používání platného mobilního telefonního čísla Uživatele, chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS a možnost internetové připojení na tomto telefonu.

Aby mohl Uživatel používat Aplikaci Kauflandu pro Věrnostní program Kaufland Card, musí si stáhnout software z obchodu App Store anebo Google Play. Pro různé typy mobilních telefonů jsou k dispozici specifické verze softwaru. V případě některých typů mobilních telefonů nemusí být z technických důvodů k dispozici vhodný software. Neexistuje-li pro příslušný mobilní telefon Uživatele vhodná verze softwaru, nemůže tento Uživatel služby Kaufland Card využívat.

Instalace softwaru a využívání Služeb Kaufland Card vyžaduje pravidelný přenos dat z mobilního telefonu Uživatele. Rozsah a četnost přenosu dat závisí na druhu a rozsahu používání Služeb Kaufland Card. Náklady na připojení vznikající v souvislosti s přenosem dat hradí Uživatel. Jejich výše se řídí smlouvou uzavřenou mezi Uživatelem a příslušným poskytovatelem datových, resp. mobilních služeb (operátorem). 

Náklady na zřízení internetového připojení Uživatele a jeho zachování nejsou součástí Služeb Kaufland Card. Tyto náklady vycházejí ze smluvního vztahu Uživatele a poskytovatele jeho internetového připojení. 
Používání Služby Kaufland Card dále vyžaduje v souvislosti se skenováním QR kódů dostatečné nabití baterie mobilního telefonu a dostatečný jas displeje pro účely provedení úhrady v rámci platebního systému Check-out. 
Uživatel se zavazuje, že si nainstaluje updaty nabízené společností Kaufland. Uživatel bude při používání softwaru nezbytného pro užití Kaufland Card Aplikace přiměřeným způsobem informován o jednotlivých updatech.

Podmínkou pro užívání Služby prostřednictvím fyzické karty Kaufland Card je držba mobilního telefonu, který je způsobilý přijmout SMS zprávu.

6. Mobilní skenovací funkce K Scan

Zřídíte-li si online účet prostřednictvím Kaufland Aplikace, můžete využít mobilní samoobslužnou skenovací funkci (Mobile Self Scanning), která Vám umožňuje, abyste si zboží mohli během svého nákupu sami naskenovat. Tento postup nahrazuje skenování Vašich nákupů na pokladně. Během nákupu musíte naskenovat kód GTIN (globální číslo obchodních položek) jednotlivých výrobků za pomoci kamery Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. Naskenované zboží se Vám zobrazuje v nákupním seznamu. Rozhodnete-li se, že určitý výrobek nechcete, můžete jej z Vašeho nákupního košíku/seznamu snadno odstranit. Pro ukončení nákupu bude vygenerován QR kód obsahující tyto informace: číslo zákazníka a ID transakce. U pokladny je tento QR kód naskenován tak, aby bylo následně možné zakončit platbu obvyklým způsobem. Tato funkce jistě přispěje ke zlepšení Vašeho pocitu z nakupování, neboť samoobslužná skenovací funkce výrazně usnadňuje platební proces a již nebudete muset pokládat jednotlivé výrobky na pokladní pás.

Abychom zamezili určitému nebezpečí zneužití této služby, používáme jako bezpečnostní opatření tzv. trustlevel. Jedná se o algoritmus, jenž přikazuje provedení namátkové kontroly či úplné naskenování obsahu nákupního košíku pokladním personálem. V této souvislosti tak může v určitých případech dojít k tomu, že i přes použití mobilního samoobslužného skenování bude nutné provést následně duplicitní naskenování zboží pokladním personálem v případě, že pokladní systém zobrazí pokladnímu personálu příslušnou výzvu k provedení duplicitního kontrolního naskenování. Trustlevel je ukládán bez shromažďování osobních údajů.

V zájmu technické realizace procesu skenování je zpracováván údaj o IP adrese Vašeho koncového zařízení. Bližší informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card.

7. Vaše povinnosti 

Uživatel musí zadat při registraci do Kaufland Aplikace správné údaje a aktualizovat svůj profil; je povinen uchovávat v tajnosti své heslo a v případě zneužití hesla a nebo podezření z pokusu o jeho zneužití, heslo změnit.
Uživatel je povinen používat Službu Kaufland Card v souladu s platným použitelným právem České republiky.

8. Odpovědnost 

Neneseme odpovědnost v případě, že Kaufland Aplikace nefunguje či funguje s omezením, nebo není-li k dispozici připojení WLAN nebo je-li k dispozici pouze s omezením, nebo nefunguje-li skenovací zařízení na pokladně řádně a nejsou-li nabídky disponibilní.

I přes pečlivé plánování může v důsledku nepředvídatelného nárůstu poptávky dojít k tomu, že některé nabízené výrobky budou již během prvního dne nabídky vyprodány.

9. Výpověď, výmaz 

Uživatel je oprávněn kdykoli bez udání důvodu ukončit svou účast ve Věrnostním programu Kaufland Card prostřednictvím funkce v Kaufland Aplikaci „Smazat uživatelský účet“. Společnost Kaufland je oprávněna rovněž ukončit členství Uživatele ve Věrnostním programu Kaufland Card a to v případě závažného důvodu bez dodržení jakékoliv lhůty, v ostatních případech pak ve lhůtě 10 dnů poté, co bude Uživateli členství ve Věrnostním programu Kaufland Card oznámeno. 

10. Změny Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland

Aktuální znění těchto Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland si může Uživatel kdykoli stáhnout na https://www.kaufland.cz/ochrana-osobnich-udaju/podminky-pouziti-vernostni-program-kaufland-card.html.

Kaufland je oprávněn tyto podmínky kdykoliv jednostranně měnit, pokud změny svědčí oprávněným zájmům Kauflandu, zejména jsou-li změny provedeny v zájmu zlepšení poskytovaných služeb s přihlédnutím k oprávněným zájmům Uživatelů.

Změní-li společnost Kaufland Podmínky pro Věrnostní program společnosti Kaufland, budou Uživatelé o této skutečnosti informováni prostřednictvím webu kaufland.cz, akčního letáku Kaufland anebo prostřednictvím Kaufland Aplikace. Kaufland současně poskytne Uživatelům nové znění Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland. Pokud Uživatel s novým zněním Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland nesouhlasí, je na něm, aby se odhlásil ze svého účtu v Kaufland Aplikaci, a to nejpozději do 4 týdnů ode dne, kdy byly nové podmínky zveřejněny. Pokud tak Uživatel neučiní, má se za to, že nové Podmínky pro Věrnostní program společnosti Kaufland akceptuje. V případě, že Uživatel uskuteční nákup v Kauflandu za použití Kaufland Card anebo uplatní slevový kupón, který získal v Kaufland Aplikaci, má se za to, že vyjadřuje svůj souhlas s novým zněním Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland, bez ohledu na to, kdy nákup uskutečnil.

11. Sloučení účtů a přiřazení fyzických karet k digitální kartě Kaufland Card

Pokud se držitel fyzické karty rozhodne získat digitální kartu Kaufland Card, musí se přihlásit ke svému uživatelskému účtu pomocí aplikace Kaufland, a to zadáním svých přístupových údajů. Jeho fyzická karta bude potom automaticky sloučena s jeho nově vytvořeným online účtem.

Pokud tak učiní, může se při nákupu prokazovat jak digitální, tak fyzickou Kaufland Card s tím, že aktuální výhody budou zaznamenány na online účtu v Kaufland Aplikaci.

Cílem sloučení účtů je to, aby mohl Uživatel v plném rozsahu využívat výhody svého členství.

Při sloučení fyzické karty s online účtem v Kaufland aplikaci dojde k přenosu těchto údajů: pohlaví, příjmení, jméno, adresa, číslo mobilního telefonu, údaje o transakcích (např. údaje o pokladních dokladech, způsobu platby – hotovostní či bezhotovostní) a příp. prohlášení o udělení souhlasu metodou opt-in. Proto, aby mohly být převedeny uvedené osobní údaje, musí Uživatel nejprve dokončit přihlášení ověřením své totožnosti prostřednictvím čísla svého mobilního telefonu, který uvedl při registraci fyzické karty Kaufland Card. Na toto číslo mu bude zaslána potvrzovací SMS zpráva. Potvrzením bude stávající zákaznický účet sloučen s novým online účtem Uživatele. Uživatel si bude moci následně upravit údaje ve svém online účtu.

K jednomu online účtu může být přiřazeno maximálně 5 fyzických karet Kaufland Card. Uživatel si po sloučení fyzické karty s online účtem v Kaufland aplikaci může k digitálnímu účtu přiřadit až 4 další fyzické karty. Tyto karty ovšem nesmí být před přiřazením registrovány. Pokud je k online účtu přiřazeno více karet Kaufland Card, sbírá Uživatel věrnostní body prostřednictvím všech sloučených karet Kaufland Card. Veškeré kupóny, které budou nabízeny prostřednictvím online účtu, může však Uživatel uplatnit pouze jednou, vícekrát jen v případě, že to Kaufland pro jeden kupón umožní a výslovně to u nabídky kupónu uvede, a to bez ohledu na to, zda je s online účtem sloučena jedna nebo více karet Kaufland Card.

Právním základem pro zpracování osobních údajů při vytváření a správě členství Uživatelů ve Věrnostním programu Kaufland Card je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem společnosti Kaufland spočívá ve snaze zvýšit spokojenost svých zákazníků zefektivněním správy účtů a zabránit zbytečné správě osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem „Kaufland Card“ dle čl. 13 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Zákaznický program společnosti Kaufland spočívající ve věrnostní kartě „Kaufland Card“ je vlastní Věrnostní program společnosti Kaufland, do něhož se můžete přihlásit, abyste mohli využívat nejrůznější výhody, které tento program nabízí. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů Vám mají poskytnout podrobné a transparentní informace o zpracování a použití Vašich osobních údajů v souvislosti s účastí na Věrnostním programu společnosti Kaufland „Kaufland Card“. Pro používání internetových stránek www.kaufland.cz platí v doplnění zásady ochrany osobních údajů uvedené na těchto internetových stránkách. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely splnění smlouvy uzavřené s Uživatelem spočívající v poskytování individuálních nabídek s přihlédnutím k potřebám Uživatele. Díky věrnostní kartě Kaufland Card Vám můžeme nabízet individuální servis. Tento servis zahrnuje mimo jiné nabídky sestavené se zvláštním přihlédnutím k Vašim potřebám a přáním, nabídky na účast na výherních soutěžích, sbírání věrnostních bodů a specifické slevové a další zvláštní akce, včetně akcí u smluvních partnerů pořádaných dle Podmínek pro využívání personalizovaných nabídek pro účastníky věrnostního programu Kaufland. Věříme, že tento Věrnostní program tvoří další přidanou hodnotu, kterou Vám rádi poskytneme.

1. Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Kaufland Česká republika v.o.s. (dále jen „společnost Kaufland“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161

Bělohorská 203

169 00 Praha 6

Telefon: +420 800 165 894

E-mail: kontakt@kaufland.cz

2. Proces registrace

Účast ve Věrnostním programu společnosti Kaufland prostřednictvím „Kaufland Card“ vyžaduje jednorázovou registraci.

Účast je možná dvojí formou. Buď si můžete stáhnout Kaufland Aplikaci označenou Kaufland – akce a recepty (dále „Kaufland Aplikace“) a projít registračním procesem, přičemž v takovém případě používáte virtuální kartu Kaufland Card. Ve druhém případě se můžete registrovat elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách Kauflandu v sekci Kaufland Card (www.kaufland.cz) či prostřednictvím tabletu na Informacích jakéhokoliv obchodního domu Kaufland / jakékoliv prodejny Kaufland, kde Vám bude také vydána fyzická karta.

2.1 Účast na základě fyzické karty

Chcete-li používat fyzickou kartu, obdržíte ji na Informacích Vašeho obchodního domu Kaufland / Vaší prodejny Kaufland. Vaše registrace bude v tomto případě provedena prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách Kaufland nebo na Informacích jakéhokoliv obchodního domu Kaufland. Naši pracovníci Vám s registrací rádi pomohou.

2.2 Účast na základě digitální karty prostřednictvím Kaufland Aplikace

Alternativně můžete používat rovněž digitální věrnostní kartu Kaufland Card, a to pomocí Kaufland Aplikace. Pro tento účel si musíte stáhnout Kaufland Aplikaci a zaregistrovat se v rámci této aplikace v sekci Kaufland Card.

2.3 Zřízení zákaznického účtu Kaufland

Bez ohledu na to, jakou z obou možností registrace využijete, je postup, jenž poté následuje, stejný. V rámci registrace Vám bude založen zákaznický online účet Kaufland (dále jen „zákaznický účet“) a Vaše osoba bude uložena jako Uživatel věrnostní karty Kaufland Card.

3. Druh (povaha) osobních údajů

V rámci registrace ukládáme coby povinné údaje pohlaví/oslovení, Vaše jméno a příjmení, titul (pokud ho uvedete), Vaše datum narození (k identifikačním účelům a pro účely ověření oprávnění k účasti na programu), heslo, které si osobně zvolíte (pro přihlášení na internetových stránkách Věrnostního programu Kaufland Card a při vstupu do Kaufland Aplikace do sekce Kaufland Card), Vaši adresu (ulice, číslo domu, okres/obvod, PSČ, obec a země, a to pro účely identifikace, pro účely zasílání výher, udělíte-li souhlas dle bodu 7 těchto zásad, pak i pro účely zasílání reklamy a speciálních nabídek) a Vaši e-mailovou adresu a/ nebo Vaše mobilní telefonní číslo (pro účely zasílání e-mailů/SMS týkajících se stavu Věrnostního programu a pro účely autentifikace e-mailové adresy, resp. mobilního telefonního čísla prostřednictvím metody double opt-in a potvrzení registrace).

Při používání zákaznického účtu shromažďujeme údaje o prodejně Kaufland, ve které nakupujete a o Vašich nákupech, tj.  pobočka kde je nákup realizován, složení Vašeho nákupního košíku, produkty, které jste u nás zakoupili a v jakém množství a za jakou cenu, datum a čas Vašeho nákupu a způsob platby za Váš nákup (tj. hotovostní či bezhotovostní), informace o daních, body za nákup, ušetřeno s Kaufland Card, zašifrované číslo Kaufland Card. Kromě toho shromažďujeme při používání digitálního nákupního lístku údaje o druhu a rozsahu produktů, které jste v příslušném lístku uložili, údaj o okamžiku použití, o prohlédnutých a aktivovaných kupónech, o historii samostatného skenování, o Vašich preferencích v souvislosti s prohlížením nabídky a o Vámi zvolené oblíbené prodejně Kaufland. Použití digitální karty Kaufland Card nám umožní provést analýzu Vašich aktivit týkajících se využití personalizovaných kupónů a v aplikaci Kaufland App můžeme zobrazit individualizované informace a personalizované kupóny založené na takto vygenerovaných dat .

V případě že použijete funkci K Scan na Vašem mobilním zařízení, zpracováváme údaj o IP adrese Vašeho koncového zařízení.

Kromě toho shromažďujeme informace o používané verzi provozního systému a o značce příslušného zařízení.

4. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů v rámci účasti na Věrnostním programu společnosti Kaufland „Kaufland Card“ je vytvoření vazby se zákazníky formou sbírání digitálních věrnostních bodů, dále péče o Uživatele formou personalizovaných informací o nabídkách a akcích, neustálé zlepšování funkcionality a zajištění bezproblémového využívání věrnostní karty „Kaufland Card“.

Abychom Vám mohli poskytnout výhody plynoucí z vlastnictví Kaufland Card a současně Vám mohli nabídnout co možná nejlépe individualizované nabídky, rádi bychom Vás blíže poznali. V této souvislosti nejprve zjistíme, jaké výrobky, akce a služby by pro Vás mohly být zajímavé a relevantní. Díky tomu Vás budeme moci např. upozornit na slevové akce Vašich oblíbených výrobků, můžeme Vám nabídnout zvláštní cenové výhody a cíleně Vás informovat v rámci jednotlivých sortimentních akcí o atraktivních nabídkách. Z tohoto důvodu shromažďujeme, zpracováváme a používáme řadu osobních údajů týkajících se Vašeho nákupního chování.

Námi shromážděné osobní údaje mohou napomoci vyvodit závěry ohledně Vašich preferencí v oblasti výrobků. Patří k nim údaje uvedené v bodě 3.

Ovšem i jiné shora uvedené údaje mohou napovědět o Vašich potencionálních produktových zájmech. Pro tyto účely zjišťujeme možnou souvislost mezi konkrétním osobním údajem či více osobními údaji a produktovými zájmy. Pro stanovení této souvislosti využíváme matematicko-statistické metody. Za tímto účelem jsou Vaše osobní údaje porovnávány s údaji jiných zákazníků. Na základě tohoto srovnání pak můžeme odvodit, jaké další výrobky a akce, o které projevili zájem jiní zákazníci se srovnatelnými zájmy, by mohly být zajímavé i pro Vás.

V případě, že Uživatel udělí vedle prohlášení o účasti na Věrnostním programu volitelně i souhlas se zasíláním reklamních sdělení / reklamy (viz bod 7), je dalším účelem zpracování osobních údajů informování Uživatele o zvláštních nabídkách a komunikace související s Věrnostním programem Kaufland Card jako např. e-mailové zprávy v souvislosti s blahopřáním k narozeninám a informační e-maily uzpůsobené individuálnímu spotřebitelskému chování Uživatele zasílané prostřednictvím e-mailu, formou SMS a/nebo prostřednictvím krátkých oznámení (push zprávy InApp), popř. prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

V rámci mobilní aplikace K – App můžete využít službu mobilního samoobslužného skenování, která Vám umožňuje, abyste si zboží mohli během svého nákupu sami naskenovat. Tento postup nahrazuje skenování Vašich nákupů na pokladně. Abychom zamezili určitému nebezpečí zneužití této služby, používáme jako bezpečnostní opatření tzv. trustlevel. Jedná se o algoritmus, jenž přikazuje provedení namátkové kontroly či úplné naskenování obsahu nákupního košíku pokladním personálem. Trustlevel je ukládán bez shromažďování osobních údajů. V zájmu technické realizace procesu skenování je však zpracováván údaj o IP adrese Vašeho koncového zařízení.

5. Právní základ zpracování osobních údajů

V případě základního členství ve Věrnostním programu Kaufland Card je právním základem pro zpracování dat čl. 6 odst. 1 b) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo čl. 6 odst. 1 f) GDPR, neboť máme převažující oprávněný zájem na tom, abychom mohli naše nabídky co možná nejlépe upravovat dle Vašich individuálních produktových zájmů. V případě zpracování osobních údajů v rámci služby K Scan je právním základem zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 f) GDPR, přičemž oprávněný zájem je založen snahou poskytnout zákazníkovi skenovací funkci zajišťující optimalizovaný platební proces.

Vyjádří-li Uživatel kromě toho souhlas se zasíláním reklamních sdělení / reklam, jedná se o specifický souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), jenž tvoří právní základ zpracování osobních údajů.

6. Rozsah základní účasti

Věrnostní slevy: Členové programu získají slevy z cen nejrůznějších akčních výrobků či skupin zboží nebo například slevové kupóny.

Elektronické věrnostní akce: Uživatelé mohou díky věrnostní kartě „Kaufland Card“ sbírat elektronické věrnostní body. Pro sbírání věrnostních bodů musí Uživatel naskenovat při každé transakci (placení) QR kód své digitální věrnostní karty Kaufland Card a nebo fyzické karty Kaufland Card. Nasbírané věrnostní body budou Uživateli následně elektronicky připsány na jeho zákaznický účet u Kauflandu. Nasbírané body bude možné následně čerpat rovněž prostřednictvím věrnostní karty Kaufland Card. Uživatelé mohou sbírat věrnostní body napříč jednotlivými akcemi, tj. body nepropadají uplynutím období stanoveného pro příslušnou akci sbírání věrnostních bodů, ale lze je uplatnit i v rámci budoucích akcí, a to až do uplynutí 6 měsíců od jejich připsání na Kaufland Card (viz. bod 4 Podmínek použití). Rozhodnutí o tom, kdy, jak často a pro jaké období je možné sbírat věrnostní body napříč jednotlivým akcemi je výhradně na Kauflandu.

V rámci základní účasti dále individuálně vyhodnocujeme osobní nákupní chování Uživatele blíže popsané v bodě 4.

7. Souhlas s reklamou a rozšířené výhody programu

Předem bychom chtěli upozornit, že účast na Věrnostním programu Kaufland Card je možná zásadně bez jakékoli formy přivolení k reklamě. Pokud nám Uživatel udělí souhlas se zasíláním reklamních sdělení / reklamy, získá více informací a nabídek o produktech a službách skupiny Kaufland, které odpovídají jeho nákupním a spotřebitelským zvyklostem.

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním reklamních sdělení/reklamy, vyjadřujete tím souhlas s tím, že Vám smíme na základě vytvořeného uživatelského profilu zasílat individuální nabídky, aktuální informace o Kauflandu a prodejnách Kaufland a informace o výhodách plynoucích ze členství ve Věrnostním programu Kaufland Card (např. kupóny zohledňující Vaše spotřebitelské potřeby a přání), a to přímou marketingovou cestou jako např. e-mailem, formou SMS a/nebo ve formě krátkých oznámení (push zprávy InApp), popř. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zohledňujících Vaše spotřebitelské chování a Vaše předpokládané zájmy odvozené z tohoto chování. Kromě toho současně vyjadřujete souhlas s tím, že Vás smíme e-mailem informovat o modernizaci prodejny, kterou jste si zvolili jako Vaši oblíbenou prodejnu, dále že Vám smíme zvolenou přímou marketingovou cestou poblahopřát k narozeninám a že smíme propojit Váš zákaznický profil či profil abonenta newsletterů s údaji z Věrnostního programu Kaufland Card a informovat Vás o novinkách ve společnosti Kaufland. Tento souhlas můžete e-mailem či příslušným nastavením v aplikaci Kaufland Aplikace s účinky do budoucna kdykoli odvolat. Přímý marketing prováděný na základě souhlasu bude v tomto případě neprodleně zastaven, aniž by přitom došlo k automatickému výmazu či ukončení Vašeho zákaznického účtu u společnosti Kaufland.

8. Příjemci / kategorie příjemců

Sdělování údajů třetím osobám stojícím mimo skupinu Kaufland zásadně vylučujeme. Výjimečně jsou údaje zpracovávány z našeho pověření příslušnými zpracovateli. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

V případě použití mobilní skenovací funkce shromažďuje a zpracovává údaj o IP adrese Vašeho zařízení na svých serverech v zájmu umožnění skenování námi pověřená společnost Digimarc Corporation, (Oregon). Údaj o IP adrese je ukládán v síťových protokolech podléhajících periodickému, plánovanému výmazu. Poskytovatel služby je smluvně zavázán v souladu s čl. 28 GDPR a na základě standardních smluvních doložek.

Kromě toho může být nezbytné, abychom výňatky z Vašich dotazů sdělovali smluvním partnerům (např. dodavatelům v případě specifických dotazů týkajících se jednotlivých výrobků) v souvislosti se zpracováním Vaší žádosti. V těchto případech je však příslušný dotaz nejprve anonymizován tak, aby třetí osoby nemohly na základě takového dotazu vytvořit vazbu k Vaší osobě. Pokud bude v konkrétním případě nezbytné sdělit Vaše osobní informace, budeme Vás o této skutečnosti předem informovat a vyžádáme si Váš souhlas.

9. Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:

Všechny osobní údaje shromážděné a zpracované v rámci registrace, členství a účasti na programu zůstávají uloženy po dobu Vašeho členství ve Vašem zákaznickém účtu. Máte možnost kdykoli Vaše členství ukončit a tím iniciovat výmaz, resp. anonymizaci údajů, které byly v rámci zákaznického programu společnosti Kaufland týkajícího se věrnostní karty „Kaufland Card“ uloženy.

Odhlásit z programu se lze prostřednictvím Kaufland Aplikace. Uživatel fyzické karty Kaufland Card se může odhlásit z programu na internetových stránkách Kauflandu www.kaufland.cz nebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland. Všechny osobní údaje budou v takovém případě následně nevratně vymazány, resp. anonymizovány.

10. Šifrování

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom zajistili co možná nejkomplexnější ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem. Vedle zajištění provozního prostředí používáme šifrování. Vámi uvedené informace jsou přenášeny v zašifrované podobě prostřednictvím protokolu SSL (secure socket layer) a jsou autenticky ověřovány tak, aby se předešlo zneužití osobních údajů třetími osobami. Šifrování poznáte na internetových stránkách tak, že na stavovém řádku Vašeho prohlížeče je symbol zámku vyobrazen v uzamčené podobě a řádek adresy začíná „https....“.

11. Vaše práva subjektu údajů

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) máte právo na základě příslušné žádosti bezúplatně získat informaci o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě uloženy u společnosti Kaufland.

Kromě toho máte v případě splnění zákonem stanovených podmínek právo na opravu nepřesných/nesprávných údajů (čl. 16 GDPR), na výmaz (čl. 17 GDPR) a na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) Vašich osobních údajů.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), náleží Vám dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vyjádříte-li svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány. To neplatí, pokud správce osobních údajů prokáže, že jsou dány kogentní důvody hodné ochrany hovořící pro oprávněné další zpracování takových osobních údajů, kdy tyto důvody převažují nad zájmem subjektu údajů ohledně uplatnění práva vznesení námitky proti zpracování dotčených osobních údajů.

V případě, že jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.

Ve shora uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obracejte písemně či e-mailem na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů:

E-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Právo & Compliance

Bělohorská 203

169 00 Praha 6